Dagens digitala tips: Mentimeter

En klassiker. Sannolikheten är hög att du faktiskt redan har använt Mentimeter som åhörare på en konferens eller föreläsning. Men har du själv provat att använda dig av Mentimeter i klassrummet?

Mentimeter är en webbapplikation som hjälper dig att lägga till interaktiva inslag till dina föreläsningar. Perfekt när du exempelvis vill samla gruppens samlade åsikter i en viss fråga!

Det är enkelt att komma igång att använda Mentimeter. Skapa bara ett konto på deras hemsida – gratisvarianten räcker gott – och gå sedan in på "Your presentations". Därefter klickar du på "New presentation", skriver in titel på presentationen och väljer "Create presentation".

I nästa steg väljer du vilken typ av presentation du vill skapa. I skrivande stund finns alternativen flervalsfråga, ordmoln, öppen fråga, graderingsskala, ranking, bildvalsfråga och "Q&A", vilket ger åhörarna möjlighet att ställa egna frågor till dig under föreläsningens gång.

Det finns också mallar för att skapa frågesport i Mentimeter.

När du har valt presentationstyp återstår att skriva in frågan du vill ställa till åhörarna samt att redigera de eventuella svarsalternativ som ska finnas. Därefter klickar du på "Present".

Nu visas instruktioner för hur eleverna går tillväga för att svara. Det rör sig om att gå till www.menti.com och mata in den sexsiffriga kod som visas på skärmen. Det enda eleverna behöver ha tillgång till för att kunna svara är en webbläsare.

Det finns även möjlighet att finjustera dina presentationer i Mentimeter genom att byta mallar och teman. Bara att experimentera sig fram!

Det finns många tänkbara användningsområden för Mentimeter, exempelvis att inventera gruppens samlade förkunskaper inför ett nytt arbetsområde eller genomföra en omröstning kring en särskild fråga.

Inte minst hjälper Mentimeter till att lyfta fram tysta elevers röster i klassrummet. Vi är alla olika i gruppsammanhang, några tar för sig mer medan andra sällan vågar ta till orda – Mentimeter är ett enkelt sätt att synliggöra allas röst i klassrummet!

/Redaktionen, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: