Dagens digitala tips: Image of changes

Nasas Image of changes låter dig studera platser på kartan vid olika tidpunkter. Satelitbilderna visar stora förändringar över tid på samma plats som kan bero på klimatet, naturkatstrofer eller hur människans verksamhet förändrat jordytan.

Bilder är ofta bra för att förtydliga. I Image of changes blir det väldigt tydligt att förändring skett. Bilderna kan sedan bli ett bra diskussionunderlag i flera av ämnen i skolan men kanske mest i geografiundervisningen.

Ämnesområdena som finns att välja mellan är: Is, städer, extrema händelser, landanvändning, vatten, berg och mänsklig påverkan. Förutom att se hur ett område förändrats finns också finns också bra information kartor och bilder om klimatförändringarna.

Bilderna gör det tydligt för eleverna vilka förändringar som skett. Ett klassiskt exempel är ju hur Aralsjön i Kazakstan och Uzbekistan, i stort sett försvunnit. Med satelitbildernas hjälp får eleverna också se detta. När det gäller klimatet är bilderna också väldigt användbara. Till exempel när det gäller minskade glaciärer eller öar som försvunnit.

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: