Dagens digitala tips: Geoskolan

Geoskolan hjälper dig att utveckla elevernas digitala kompetens med utgångspunkt i geografisk information. Det är ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen i grundskolan och gymnasiet.

Geoskolan ger dig lektionsförslag och ett kartverktyg med geografisk information från flera myndigheter. Sidan är använbar i flera ämnen men undertecknad har använt den mycket i idrott och hälsa (orientering) och geografi ( fälstudier, namngeografi, GIS). Även lärare i ämnen som teknik, samhällskunskap, matematik, biologi, naturkunskap och historia har mycket att hämta på denna sida.

Här finns flera färdiga lektioner med lärarhandledning som vänder sig både till grundskola och gymnasieskola. Kartvertyget är fantastiskt och du kan göra kartlager, zooma, panorera,
mäta, rita och skriva ut.

Kartlagren innehåller information från flera olika myndigheter:

  • Lantmäteriet
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
  • Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
  • Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Naturvårdsverket
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
  • Länsstyrelsen

Ett bra tips är att skapa egna lektioner utifrån kartapplikationen. På geoskolan finns också tips och idéer på hur andra pedagoger gjort.

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: