Dagens digitala tips: Flipgrid

Flipgrid nås både via webbläsare och finns som app. Här kan du som lärare spela in, samtal och dela allt muntligt som sker på lektionen.

Flipgrid är ett gratis verktyg som är väldigt använbart i klassrummet. Eleverna blir aktiva när de spelar in och du som pedagog kan i lugn och ro, lyssna på varje individ vid ett senare tillfälle. Eleverna får också möjligheten att lyssna och titta på varandras inspelningar.

Du som pedagog skapar ett konto och kommer på ett ämne som eleverna ska samtala kring. Eleverna får en kod som leder in till ditt ämne. Här ska eleverna skapa en video där de pratar om ämnet. Du som pedagog kan sedan redigera, ladda ner och radera inläggen.

/Redaktionen Pedagog Örebro

På Youtube kan du se en film om Flipgrid.

Senast uppdaterad:

Publicerad: