Dagens digitala tips: WolframAlpha

Ett internetverktyg som fungerar som ett fråga-svarprogram. Användaren skriver in en fråga med naturligt språk (ej datoranpassad kod) och programmet ger ett svar med relevant kringinformation.

Sidan påminner om en sökmotor, men har en mindre databas och ger en annan typ av svar. På sidan hittar du många exempel om hur du kan ställa frågor inom olika ämnesområden.

Frågorna måste ställas på engelska. Verktyget bygger på programvara för lösning av matematiska problem.

Senast uppdaterad:

Publicerad: