Dagens digitala tips: Utbildningsverktyg – avancerad läsare i Office365

Med Office 365 följer en del funktioner som kan användas som stöd för läsning och skrivning. I den här luckan fokuserar vi på Avancerad läsare.

Med Office 365 följer en del funktioner som kan användas som stöd för läsning och skrivning. I den här luckan fokuserar vi på Avancerad läsare. Avancerad läsare, på engelska Immersive reader, finns tillgänglig i olika Office-miljöer såsom WordOnline, Outlook, Teams-chatten.
Avancerad läsare är ett visningsläge för text som bland annat erbjuder följande alternativ för läsning:

  • talsyntes
  • ändra typsnitt och teckenstorlek och avstånd mellan tecken
  • ändra färgkontraster
  • läslinjal (kallat radfokus)

Det finns också andra alternativ som att markera ordklass och stavelser, eller att slå på bildstöd. För ordklasser och stavelser är det viktigt att du som pedagog är med och kontrollerar resultatet – ibland gör programmet fel!

Bildbasen som är kopplad till bildstödet är begränsad till ett urval av ord. Funktionerna i Avancerad läsare är tillgängliga för flera olika språk. Om du är i ett Word Online-dokument behöver du först ändra dokumentets språkinställningar till aktuellt språk. Det gör du under Granska > Språkkontroll (klicka på Stavning och grammatik).

I filmen ovan visas Avancerad läsare i Word Online.

Bild på avancerad läsare

Du hittar läsaren under fliken Visa.

/Louise Kjellson, Logoped, Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: