Gå till innehåll

Dagens digitala tips: Symwriter 2 och InPrint 3

Symwriter 2 och InPrint 3 är två program som erbjuder möjligheten att använda bild- eller symbolstöd. Verktygen kan ge direkt stöd medan de används, eller användas som verktyg som snabbar upp och förenklar arbetet med att tillverka stödmaterial.

Inprint 3 är ett program för att tillverka symbolstöd för utskrift. Du kan till exempel ta fram stöd för samtal, scheman, arbetsblad, instruktioner, stödstrukturer för läsande, eller sociala berättelser. Programmet kommer med många bra mallar att utgå ifrån. Det sparar tid!
Här kan du läsa ett inlägg om stödstruktukturer med bildstöd på Pedagog Malmö, skrivet av logoped Ida Rosqvist.

Symwriter 2 är ett ordbehandlingsprogram som ger symbolstöd för läsning och skrivning. De skrivna orden förstärks med en symbol. Det finns också talsyntes för ljud, ord och mening.
Programmet har två delar. I den ena delen skriver du enbart med tangentbordet. I den andra kan du som pedagog förbereda färdiga skrivmiljöer med exempel på ord och fraser som eleven kan välja mellan.

Förenklat kan InPrint beskrivas som som ett pedagogverktyg och Symwriter som ett elevverktyg, men Symwriter kan med fördel används även av dig som pedagog! Möjligheterna är många. Visa i helklass. Prata om ords betydelse med stöd av symbolerna. Lyssna på bokstavsljuden. Ställ en fråga och skriv elevernas svar!

I båda programmen kan du lägga till egna foton, bilder eller färdiga symbolbildbaser som Pictogram och Ritade tecken. Det finns stöd för både svenska och engelska.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se