Dagens digitala tips: Livets lotteri

Rädda barnen har mycket bra material som lärare kan använda sig av i sin undervsining. Livets lotteri vill visa på orättvisorna i världen och hur det är för barn att växa upp i olika delar av världen.

Du drar en lott i livets lotteri och sedan får besökaren med hjälp av aktuell statistik kan se var i världen man skulle födas om man föddes på nytt. 

Varje dag föds cirka 360 000 barn i världen, endast 300 föds i Sverige. Chansen att börja ditt liv här är bara 0,08 %. Var skulle du födas om du föddes på nytt

Så inleds Livets lotteri och eleven får snurra på hjulet för att se var de hamnar.

Eleverna får sedan reda på var de skulle födas och hur stor sannolikhet det är. Man kan sedan ta reda på en mängd fakta om landet och hur det är att växa upp där. En mängd statistik inom bland annat områdena: Analfabetism, barnadödlighet, barnarbete, fattigdom och sexuellt våld, presenteras och kopplas till landet.

Detta kan sedan användas i många sammanhang i skolan och ger upphov till intressanta diskussioner i klassrummet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: