Gå till innehåll
  • Start
  • / Snart dags för betygssättning - pysa eller inte pysa?

Snart dags för betygssättning - pysa eller inte pysa?

Snart dags för betygssättning och som alltid är frågan kring undantagsbestämmelsen eller pysparagrafen som den också kallas, högaktuell. Pedagog Örebro tog en pratstund med specialpedagogen Malin Nilsson, för att reda ut begreppen.

Bild på Malin Nilsson

Malin Nilsson, specialpedagog på Centralt Skolstöd

Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever med funktionsnedsättning som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg.

Malin Nilsson på Centralt Skolstöd som jobbar mycket med dessa frågor ute på skolorna. Hon får ofta frågor om den så kallade "pysparagrafen".
- Det finns en osäkerhet kring paragrafen ute på skolorna. Det finns ett tolkningsutrymme vilket gör det svårt för lärarna att veta hur och när den ska användas, säger Malin Nilsson.

Undervisningen ska anpassas

Skolan ska anpassa undervisningen för att göra den så tillgänglig som möjligt för alla elever. Detta kan gälla både undervisningen och lärmiljön. Att anpassa undervisningen innebär inte att man kan ta bort saker från undervisningen utan hitta anpassningar som gäller undervisningen, bedömningsformer och bedömningstillfällen. Allt detta ska göras innan det kan bli aktuellt med att använda undantagsbestämmelsen.
- Det är viktigt att skolorna tittar på olika sätt som eleven kan nå målen. Ofta är mer tid en extra anpassning men istället bör man titta på om saken kan göras på ett annat sätt, säger Malin Nilsson.

Pojke läser i en bok

Lärare kan sedan bortse från enstaka delar av kunskapskrav om det finns särskilda skäl. Undantagsbestämmelsen kan användas vid betygssättning och endast där.

Särskilda skäl är att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig art och som förhindrar eleven från att nå målet. Det finns inget krav att eleven måste ha en diagnos och läraren ska inte dokumentera i betygskatalogen om hen använder sig av bestämmelsen.
- De vanligaste frågorna jag får rör just vad ett enstaka kunskapskrav är och om det måste handla om en konstaterad diagnos för att undantagsbestämmelsen ska kunna användas säger Malin och fortsätter:
- När det gäller dokumentationen finns inget formellt krav på lärarna där, men jag rekommenderar för elevens skull att det förs till exempel tjänsteanteckningar kring detta så det blir tydligt vad som gjorts när det är dags för överlämningar till exempel.

Används vid all betygssättning

Undantagsbestämmelsen får inte användas om det beror på annat än funktionsnedsättningar av permanent karaktär till exempel religionsutövning eller familjeförhållanden. Bestämmelsen får användas vid all betygssättning, alltså även terminsbetyg och vid samtliga betygssteg. Läraren bestämmer i varje enskilt fall.
- Läraren bestämmer men det är viktigt att rådgöra med kollegor, elevhälsa och rektor. Sambedömning är också viktig för att få ett helhetsgrepp på elevens kunskap, avslutar Malin Nilsson.

Vill du ha mer information om undantagsbestämmelsen finns länkar nedan. Bland annat filmer från Skolverket och SPSM.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se