Gå till innehåll
  • Start
  • / Så förändras Centralt skolstöd

Så förändras Centralt skolstöd

Centralt skolstöd förändras under hösten 2019. Några verksamheter försvinner och andra organiseras om. Förhoppningen är att förändringarna kommer möta förskolornas och skolornas behov på ett ännu bättre sätt.

Under 2018/2019 genomförde Central skolstöd en större behovsanalys där kommunens förskolor och skolor fick svara på vilket stöd de behöver ute i verksamheterna. Samtidigt behövde en större besparing göras. En omorganisation gjordes och nu finns ett nytt Centralt skolstöd på plats.

Lotsen har förstärkts med kuratorskompetens, där tre kuratorer kommer att ingå i ett större team tillsammans med specialpedagoger och logopeder.

Chefen för Lotsen heter Berit Olsson:
– Med ytterligare kompetenser inom Lotsen har vi nu fler verktyg att möta skolornas behov. Det verktyget kommer vi att vidareutveckla under året för bättre kunna stödja verksamheternas behov.

Övriga organisationer inom Centralt skolstöd finns kvar i samma form: Naturskolan, KomTek, Bryggan, Sjukhusskolan, Pedagog Örebro, Perrongen, NP resurs och samverkan, Centrum för samverkan (Samba), Ingången och familjecentralerna, OT-gruppen och unga mammor och pappor.

Margareta Borg är avdelningschef för Centralt skolstöd:
– Centralt skolstöd fick ett ganska stort effektiviseringskrav inför 2019. Det är nu genomfört och vi har en budget i balans. Vi har också satt en ny organisation utifrån den behovsinventering vi genomförde. Nu har vi framför allt en inriktning där vi ska jobba ännu mer med varje elevs bästa framför ögonen och ge det stöd rektorerna behöver. Centralt skolstöd har bestått av ganska fasta verksamheter, en del kommer finnas kvar men vi kommer ha en mer flexibel framtoning där man skapar ett stöd utifrån varje elevs behov och det kan innebära både korta och längre insatser.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se