Gå till innehåll
  • Start
  • / Örebros objektspecialister med verksamhetsnära uppdrag

Örebros objektspecialister med verksamhetsnära uppdrag

Genom en modell för förvaltningsstyrning - pm3, vill kommunen få till en bättre samverkan mellan förskolor, skolor och IT. Nyckelpersoner i detta arbete är kommunens objektspecialister. Vilka är de och vad tänker de kring sitt uppdrag? Pedagog Örebro träffade Olle, Louise, Emil och Jenny för en pratstund.

Kommunens tre objektspecialister

Jenny Tahvanainen, Emil Jansson och Louise Kjellson är kommunens objektspecialister

Om du som pedagog vill ha hjälp och stöd med olika digitala tjänster eller program - vart vänder du dig? Vi träffar Örebro kommuns objektspecialister vars främsta uppgift är stödja förskolorna och skolorna i detta arbete.

Louise Kjellsons område är assisterande verktyg, Jenny Tahvanainens fokusområde är Unikum och Tempus i förskolan, Emil Jansson har hand om Its learning för grundskolan. Arbetet styrs och koordineras av förvaltningsledare Olle Melén.

- Vi finns för att ge en verksamhetsnära IT-styrning. Verksamheterna ska ha stort inflytande i dessa frågor och vi ska vara länken mellan dem och IT-avdelningen, säger Olle Melén.

Objektspecialisterna jobbar utifrån en modell för förvaltningsstyrning som heter pm3. Modellen innebär att ett förvaltningsobjekt (det IT-objekt som ska förvaltas) ska hanteras enligt en styrmodell där alla har tydliga roller. Genom att arbeta mer enligt pm3 vill kommunen få till en bättre samverkan mellan verksamhet och IT, minska andelen brandkårsutryckningar och inte minst få till tydligare ansvarsfördelning, mandat och beslutsvägar.

Emil Jansson ansvarar för Its learning. Han stöttar och hjälper verksamheterna i frågor som rör lärplattformen.

- Det är ett roligt jobb där det händer saker hela tiden. Det händer att man måste rycka i handbromsen eftersom det händer så mycket oväntat. Det är en utmaning eftersom det handlar om så stora verksamheter, säger Emil.

Louise Kjellson är glad över att kommunen nu signalerar mer tydlighet i digitala frågor:

- Roligt uppdrag och det är inte en dag för tidigt att det sätts tydliga roller. Det underlättar för samordning och långsiktighet när förvaltningsstödet har en uttalad organisation och inte vilar på enskilda personer.

Jenny Tahvanainen instämmer med sina kollegor och ser sitt jobb som väldigt utvecklande, aldrig tråkigt men samtidigt fyllt av utmaningar.

Alla tre känner att det är en trygghet och en framgångsfaktor att de tillsammans träffas och diskuterar uppkomna fall.

- Vi har alltid bra diskussioner och vi lyfter verkligen varandra med våra olika kompetenser. Vi kan fånga upp behov och önskemål från verksamheterna och arbeta tillsammans med IT-avdelningen för att få det att fungera. Det blir en styrka när vi gör det tillsammans.

Olle Melén

Olle Melén samordnar och organiserar arbetet

Gruppen hoppas också att modellen och organisationen ska göra det tydligare vem du som pedagog ska vända dig till när du behöver hjälp och stöd när det gäller digitala program och komponenter. En viktig del är också att se över kommunens alla program och licenser för att få en överblick och en tydlighet i vilka tjänster som används och hur det ska se ut i framtiden.

- Vi gör just nu en kulturresa där förändringsledning är ett nyckelord. Verksamheterna ska veta vart de ska vända sig och vilka de ska föra diskussioner med när det gäller digitala frågor. Verksamheterna ska också veta vad som finns och det ska fungera!, utropar Olle Melén.

Gruppen ser med stor tillförsikt fram emot läsåret och en tydlig gemensam nämnare för deras arbete är likvärdighet. Idag ser det väldigt olika ut på våra förskolor och skolor när det gäller digitala system och användning och gruppen vill bidra till att öka likvärdigheten.

Kvartetten lyfter också vikten av att komma ut och synas i verksamheterna.

- Det gäller att nå ut, skapa nätverk och få till en bra spridningseffekt av vårt och verksamheternas arbete. Det är också viktigt att vi får förskolorna/skolorna att äga dessa frågor, det är ju dom som har kompetensen, avslutar Jenny Tahvanainen.

På Pedagog Örebros stödsida finns kontaktuppgifter till objektsspecialisterna (titta under IT-användning)

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se