Gå till innehåll
  • Start
  • / Ny handlingsplan för digitalisering i Örebros förskolor och skolor - grunden och likvärdigheten i fokus

Ny handlingsplan för digitalisering i Örebros förskolor och skolor - grunden och likvärdigheten i fokus

Handlingsplanen för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 är här! Planen fick grönt ljus av politikerna under förra veckan och nu blir den ett viktigt dokument för alla stadens förskolor och skolor under åren fram till 2022.

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag är kommunens utvecklingschef

Tillsammans skapar vi en likvärdig förskola och skola som genom digitaliseringens möjligheter på bästa sätt förbereder ALLA barn och elever för framtiden.

Detta citat går som en röd tråd genom handlingsplanen och säger en hel del om innehållet i den. Vi träffar kommunens bitr förvaltningschef Katarina Arkehag för en pratstund om den nya planen för Örebro. Hon betonar inledningsvis att alla digitaliseringsmöjligheter måste användas funktionellt och på rätt sätt samt att likvärdigheten är viktig.

- Det viktigaste med planen är att digitaliseringen ska bidra till ett ökat lärande för våra barn och elever. Vi måste veta vad vi håller på med och använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt. Idag ser det också väldigt olika ut i våra verksamheter när det gäller digitalisering. Några ligger i framkant och några ligger lite efter. Vi har en hel del jobb att göra när det gäller att öka likvärdigheten och där spelar planen en viktig roll, säger Katarina Arkehag

Fokus i handlingsplanen är grundläggande kompetens och handlingsförmåga, funktionella verktyg och system samt organisationskapacitet. Att säkerställa en bas går före vidlyftiga visioner om AI, robotar och andra innovationer.

- Örebro ska ligga i framkant när det gäller digitalisering, men det är viktigt att vi lägger en bra grund först med till exempel en bra organisation, bra kompetens, en likvärdighet och en god infrastruktur på det här området. Har vi det på plats ska vi sedan sikta högre.

Varför är det viktigt för Örebro att ligga i framkant?

- Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, dessutom är det viktigt att en kommun av vår storlek, driver på kunskapsutvecklingen, säger Katarina Arkehag.

Annika Walter och Jenny Tahvanainen

Pedagog Örebro har under året följt processen kring framtagandet av handlingsplanen. Samordnarna Jenny Tahvanainen och Annika Walter har tillsammans med huvudlärspridarna arbetat med effektanalyser och gjort förslag på skrivningar till planen. Ledningsgrupper och verksamhetschefer har också sagt sitt. Till slut har även politikerna gjort tummen upp.

- De har verkligen inte haft något enkelt uppdrag och Jenny och Annika tillsammans med huvudlärspridarna har gjort ett jättebra jobb.

Vad är det som sticker ut i planen?

- Vi har varit noga med att använda forskning och beprövad erfarenhet i vårt arbete. Vi ser ofta väldiga ytterligheter i debatten kring digitalisering, tycker att vi hittat en bra medelväg där. I planen finns också skrivelser kring miniminivåer för medarbetares digitala kompetens och ett fokus kring hur våra system ska bli mer användarvänliga för vårdnadshavare, berättar Katarina Arkehag.

Just miniminivåer har varit ett hett diskussionsämne under processens gång. Till slut fanns dock ett stort stöd för denna skrivning och under hösten kommer bland annat miniminivåer för alla medarbetares digitala kompetens att tas fram.

Hur kommer förskolorna och skolorna märka av denna handlingsplan?

- Det kommer bli flera kompetensutvecklingssatsningar för pedagoger. Huvudlärspridarna och lärspridarna kommer dessutom fortsätta sitt arbete ute i verksamheterna. Målet är också att systemen blir mer funktionella, avslutar Katarina Arkehag.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se