Gå till innehåll
  • Start
  • / Mikael Carstensen - ny programdirektör i unik roll

Mikael Carstensen - ny programdirektör i unik roll

Mikael Carstensen, så heter den nya programdirektören för barn och utbildning. Hur ser han på sin roll och det stora uppdraget som handlar om att skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse för stadens elever? Pedagog Örebro fick en pratstund med den nytillträdde direktören.

Som programdirektör har Mikael en unik roll. Inget personalansvar utan fokus på en nämnd och deras arbete. En chans att jobba strategiskt och med stor överblick över programområdet barn och utbildning. Unik också då hans roll endast finns i Örebro kommun.

- Jag tycker att det är klok utveckling att ha en sådan roll i en kommun. Det blir en renodlad utvecklingsroll där jag vid behov kan jobba fokuserat med enskilda frågor, säger Mikael Carstensen som efterträder Karin von Stedingk som i sin tur ersatte Charlotta Karlsson Andersson i februari 2019.

Trots bara några veckor på posten, är arbetet i full gång. Mikael ser tre frågor som centrala i det kommande arbetet: Lokalförsörjningsfrågorna, digitaliseringen och personalförsörjningen. Hans främsta fokus så här långt har varit lokalförsörjningsfrågorna där också Mikael har stor erfarenhet sedan tidigare. Här handlar det om både om kortsiktiga och långsiktiga frågor.

- Vi behöver få kontroll på kostnaderna när det gäller lokaler och vara kostnadseffektiva, säger Mikael som också har mer långtgående tankar och visioner med lokalerna i Örebro kommun:

- Ser vi till exempel på Danmark har de byggt skolor för rörelse - där ser jag en stor potential i framtiden även i Örebro. Ett annat exempel är från Tyskland där de fokuserat på ljusstyrkan i klassrum och på skolan och därigenom fått mycket mer koncentrerade elever.

När det gäller digitaliseringen vill Mikael jobba för att alla elever ska få bästa möjliga nytta till en rimlig peng. Örebro ska vara en ledande kraft när det gäller digitalisering. Den tredje frågan kring personalförsörjning är en stor fråga som också ligger på programdirektörens bord.

- Det handlar om att se vilka funktioner vi ska inrätta och vilka vi kan avvara. Vi behöver till exempel se hur vi kan avlasta lärarna i deras arbete och hur vi skapar en hållbar organisation med stödfunktioner. Sen handlar det om hur vi säkrar den framtida kompetensförsörjningen, men det är ju också en stor nationell fråga.

Vår nya programdirektör har rötterna i Eskilstuna men bor numera i Sala. Flyttlasset går snart till Västerås vilket kommer underlätta pendlingen till Örebro en del. Grundskollärare i grunden men också rektorsuppdrag både i den kommunala och fristående sektorn. Mikael har också varit fackligt aktiv, varit skolpolitiker, jobbat för skolinspektionen och varit affärsområdeschef med fokus på fastigheter.

Vad tar du med dig in i det nya uppdraget?

- Framför allt kunskap om hur olika roller i en organisation fungerar, tänker och agerar, svarar Mikael.

Samtalet kommer också in på pengar och den ekonomiska verklighet som många förskolor och skolor lever i just nu. Han ser en utmaning i den stora befolkningstillväxten samtidigt som nuvarande befolkningsstruktur innehåller för få skattebetalare. I hans roll som programdirektör handlar det mycket om att fördela de pengar som finns på bästa sätt.

Som programdirektör kommer Mikael ha ett helhetsansvar för förskolan och skolan i Örebro - både när det gäller den kommunala delen och friskoledelen. Han betonar vikten av att barn och ungdomar ska få den bästa utbildningen som möjligt - oavsett vem som är huvudman.

- Sedan skulle jag gärna vilja se ett större samarbete mellan den kommunala skolan och friskolor. Kan vi få till större utvecklingsprojekt där vi tillsammans jobbar så blir det positivt för våra elever.

Vi från Pedagog Örebro önskar Mikael Carstensen lycka till i det nya uppdraget!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se