Gå till innehåll
  • Start
  • / Mia Lingåkers tankar om Pedagogiskt pris

Mia Lingåkers tankar om Pedagogiskt pris

29 oktober 2018 är ett datum som etsat sig fast i mitt minne. En vanlig studiedag på Conventum, eller vanlig och vanlig, jag var nominerad till Örebro kommuns pedagogiska pris i kategorin förskola.

Prisutdelning pedagogiskt pris 2018

Det var en nervös stund när vi satt där bland alla förskolepedagoger och utdelningen skulle börja. När jag fick reda på att jag var en av de tre som det stod emellan så var jag nöjd och med tanke på konkurrensen så trodde jag inte att jag skulle få ta emot priset. Inte heller när motiveringen började läsas förstod jag att det var riktat mot mig. Med bultande hjärta tog jag emot priset och vad jag sa på scenen minns jag faktiskt inte. Men glad var jag och inte så mycket för min egen skull som för vad det här kan komma att betyda för alla de utsatta barn som finns där ute. För det var för mitt arbete mot sexuella övergrepp på barn som jag fick priset. Ett arbete som pågått i snart tre år i form av arbete på förskolan och i Team Almby.

Under dagens lopp fick jag svara på frågan om varför jag trodde att just jag hade tilldelats priset. En fråga som inte är helt enkel att svara på. Men jag tror att den största delen har varit att jag vågade ta tag i ett ämne som inte många vill kännas vid. Ett ämne som jag själv länge ryggade för och som jag kände så starkt obehag inför och jag tror att många med mig känner detsamma. Att barn utsätts för sexuella övergrepp är bland det värsta en kan tänka sig.

De nominerade till pedagogiskt pris

Ett av fem barn utsätts

Vi vet idag att ett av fem barn utsätts för någon form av sexuella övergrepp innan de fyller 18. Det innebär att vi i våra förskolor idag har många, många barn som antingen har blivit, är eller kommer att bli utsatta och vad kan vara viktigare än att arbeta för att den här siffran ska sjunka?

Men var börjar man? Som med allt annat säger jag att kunskap är viktigast! Att lära sig mer om vad sexuella övergrepp mot barn innebär och hur det kan yttra sig i form av tecken och signaler som barnen kan uppvisa. När vi lär oss mer så kommer vi också kunna upptäcka fler av de här barnen som vi har i våra verksamheter. Vi ska också vara medvetna om att det inte är en enkel uppgift att upptäcka de här barnen. De har sällan några fysiska tecken på att de varit utsatta och det går inte heller att upp en checklista på beteenden som barn kan uppvisa som kan indikera att de är utsatta.

Ett pussel som måste läggas

Det är ett pussel vi i förskolan måste lägga. Förutom kunskaper så behöver vi också börja våga prata om sexuella övergrepp mot barn. Det är ett så tabubelagt ämne att vi vuxna inte törs prata om det. Vi behöver bryta den här tabun och våga börja prata! Vi behöver också börja prata om detta med barnen i våra barngrupper; prata om vad vuxna och andra barn får och inte får göra med barns kroppar och prata om bra och dåliga hemligheter med barnen. Om vi gör detta så ökar det chansen att barn vågar berätta för oss om övergrepp de varit med om.

Vi kan också arbeta med att stärka barns integritet i förskolan. Låta dem vara med och bestämma över sina kroppar och att alltid ge dem rätten att uttrycka sina känslor vid till exempel blöjbyten. Tänk dig själv att du är en nyinskolad 1,5-åring som för första gången är utan din förälder på förskolan och blöjan behöver bytas. Vem vill du då ska byta den? Jag vågar tro att de flesta skulle välja den som du har mest förtroende för. För att det här ska fungera i vardagen behövs diskussioner på förskolan kring hur man ska lösa det här praktiskt, det behövs också finnas ett gemensamt förhållningssätt kring barns integritet tillsammans med en stark förförståelse till varför vi arbetar som vi gör.

En av nyheterna i den reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla 1 juli 2019 är just arbetet med barns integritet. Där står bland annat:

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,

Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.

1 januari 2020 blir också barnkonventionen svensk lag och vi måste förhålla oss till artikel 34:

Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål ska konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra;

  1. Att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling.
  2. Att ett barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet.
  3. Att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.

För att kunna arbeta enligt detta så krävs det att vi i förskolan gör det som ni gör nu: lär er mer om sexuella övergrepp, vad de innebär och hur vi kan bli bättre på att se tecken på att barn blivit utsatta. Vi måste återigen också börja våga prata om sexuella övergrepp.

Vi ska även förhålla oss till artikel 19:

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ene förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfarande för rättsligt ingripande.

Pristagaren Mia med prisutdelarna

Vi ska skydda barnen mot sexuella övergrepp men barnkonventionen säger också att vi ska hitta vägar för att arbeta förebyggande med detta, vi ska också kunna arbeta med att identifiera utsatta barn.

Så kunskap!

Våga prata, våga se! Och utveckla ett förebyggande och främjande arbete genom exempelvis riktlinjer för integritetsarbete.

Vi kan tillsammans göra skillnad för så många barn!

Avslutningsvis vill jag också säga att det här priset hade jag aldrig fått om det inte vore för mina fantastiska kollegor på Södra Gårdens förskola. Utan deras peppande och stöttande ord hade jag inte orkat. TACK! Tack också till min chef Jenny Eriksson som lyssnat på mig och lät mig driva på det här arbetet. Sist men inte minst tack till alla som arbetar i Team Almby som också varit delaktiga i mitt arbete.

/Mia Lingåker, förskollärare och utvecklingsledare, Södra Gårdens förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se