Gå till innehåll
  • Start
  • / Leda för skolutveckling – unik satsning på kommunens rektorer

Leda för skolutveckling – unik satsning på kommunens rektorer

Örebro genomför just nu en unik satsning för att utveckla rektorernas och förskolechefernas ledarskap. Leda för skolutveckling ska pågå i tre år och som genomförs tillsammans med forskningsinstitutet Ifous.

Du kan välja att se filmen med undertext.

Utifrån satsningen topp 25 2025 vill kommunen utveckla sina verksamheter på olika sätt. Att utveckla rektorernas och förskolechefernas ledarskap och få en enhetlighet kring just ledarskapet, är en viktig pusselbit.

Målet är att ledarna fördjupar och utvecklar ny kunskap och handlingsberedskap i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete. Viktigt är också det kollegiala lärandet mellan rektorer, förskolechefer och enheter. Leda för skolutveckling, som satsningen heter, ska slutligen generera i bättre resultet för barn och elever runt om i kommunens skolor.

Katarina Arkehag är kommunens utvecklingschef:

- En unik satsning där vi får med alla chefer från förskolan upp till vuxenutbildning, hela 140 chefer ingår.

Stark önskan att arbeta med mer vetenskapliga metoder

Många skollledare hade en stark önskan om ett fördjupat arbete och att utveckla mer vetenskapliga metoder. För att få till detta valde kommunen ett samarbete med forskningsinstitutet Ifous som ska vara en bro mellan praktik och forskning.

Till projektet har också knutits organisationsforskare från Kungliga Tekniska högskolan. Just forskningen inom ledarskapsområdet när det gäller pedagogiskt verksamhet är begränsad. Leda för skolutveckling blir därför ett välkommet tillskott när det gäller ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser.

Kerstin Lingebrant från Ifous är projektledare:

- Örebro har sedan flera år en struktur och organisation för gemensamt lärande och programmet har initierats från rektorer/förskolechefer utifrån en önskan att fördjupa lärandet utifrån vetenskap. I skolans värld går allt fort och det är många som är berörda av rektors/förskolechefens arbete. Det finns sällan tid till reflektion och eftertanke.

Programmet Leda för skolutveckling har som syfte att skapa samsyn och utveckla gemensam kompetens i att leda skolutveckling. En erfarenhet jag har är att en bra verksamhet snabbt kan förändras till minde väl fungerande om ledningen förändras. Samsyn och gemensam kompetens bör innebära att det blir mindre personberoende och därmed hållbar utveckling, berättar Kerstin Lingebrant.

Leda för skolutveckling inleddes under hösten 2018 med uppstarträff och seminarier. Utgångspunkten är att utgå från de frågor och förutsättningar som deltagarna har. Ett viktigt arbete sker i utvecklingsgrupperna som består av skolledare och lärare.

- Cheferna är indelade i lärteam och träffas en gång i månaden, de träffar också en processledare från Ifous, berättar Katarina Arkehag.

En gång per termin anordnas gemensamma utvecklingsseminarier.

Pågår till juni 2021

- Vi är fortfarande i en uppstartsfas och vi tar små steg hela tiden. Det är lite förvirrat i början men så är de ju alltid när det ska se förändring, fortsätter Katarina Arkehag.

Programmet pågår till juni 2021 och förhoppningen är att det ska synas förändringar i ledarskapet som i syn tur kommer påverka elevernas resultat.

- 2021 är målet att förskolechefer och rektorer vet att de arbetar med vetenskaplig metoder. Att barn och elever känner att det finns en samsyn från förskola till vuxenutbildning, avslutar Kerstin Lingebrant.

Pedagog Örebro har gjort en film om satsningen. Där får ni veta vad verksamhetschefer, förskolechefer och rektorer tycker om
Leda för skolutveckling.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se