Gå till innehåll
  • Start
  • / Huvudsaken är digitalisering!

Huvudsaken är digitalisering!

Numera är digitalisering i förskolan och skola något alla ska jobba med på olika sätt. Nationella och kommunala handlingsplaner ska konkretiseras och målet är att Örebro ska ligga i framkant när det gäller digitalisering. Vi hängde på huvudlärspridarna i kommunen när de träffades och satte upp mål för framtiden.

Gruppbild på alla huvudlärspridare i kommunen

De 24 huvudlärspridare som finns i kommunens förskolor och skolor har en viktig del i att systematisera arbetet kring digitalisering i kommunen. Pedagog Örebro var plats när dessa träffades för att planera jobbet framåt och jobba med effektkedjan som slutligen ska leda till goda resultat år 2022. Förvaltningschef Margareta Borg och utvecklingschef Katarina Arkehag deltog och berättade kring förvaltningens tankar kring utvecklingsområdet digitalisering.

- Det känns optimalt att vi har ett utvecklingsområde som styrs från förvaltningsnivå. Det känns jättebra att vi gör det här tillsammans så vi får likvärdiga förutsättningar på kommunens förskolor och skolor, säger Margareta Borg.

"Vi ska ligga i framkant"

Katarina Arkehag betonade vikten av att tänka både kort och långsiktigt:

- Vi måste ha två processer igång. Dels ska vi ta fram en plan långsiktigt men också mer kortsiktigt där vi fångar upp aktuella saker i verksamheterna. Digitalisering är en viktig och central fråga men samtidigt svår och komplex. Men målet är att vi i Örebro ska ligga i framkant.

Tre personer jobbar vid ett skrivbord

I Örebro finns ett riktmärke från 2014 hur det ska se ut med antalet apparater och annan IT-utrustning ute på skolorna.

Nu ska det riktmärket arbetas om och kartläggningen som görs är en viktig del för att skapa mer likvärdighet.

Utgångspunkten för de nya målen är den nationella digitaliseringsstrategin från 2017 som nu håller på att konkretiseras till en nationell handlingsplan som stöd för huvudmän av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Örebro kommun har också en digitaliseringsstrategi som ska tas hänsyn till.

Jobbar i olika team

Örebro har valt modellen med huvudlärspridare och lärspridare som ska jobba med digitaliseringen ute på förskolorna och skolorna. 24 stycken huvudlärspridare jobbar i olika team och är en länk mellan förvaltning och förskola/skola. Lärspridarna finns ute på enheterna – målet är att det ska finnas minst en på varje förskola/skola och deras uppgift är att leda lärandet kring digitaliseringen på förskolan eller skolan. Förvaltningen leder huvudlärspridarna som leder lärspridarna som i sin tur leder arbetet på .

En av huvudlärspridarna heter Johanna Pettersson som jobbar på förskolan Rynningeåsen. Johanna och en kollega ansvarar för förskolorna i Team City.

Johanna Pettersson

Johanna Pettersson är en av huvudlärspridarna

- Min huvudsakliga uppgift är att samordna nätverksträffar med lärspridare, men också var ett stöd för de ute i verksamheterna. Det är ett jättekul uppdrag. Problemet är tiden och att hinna med, berättar Johanna som gärna ser mer tid i sin tjänst för detta uppdrag.

Johanna och hennes kollegor jobbade under dagen med den effektkedja man vill se inom utvecklingsområdet digitalisering i Örebro kommun.

Grupperna börjar med att sätta ett mål som ska uppnås år 2022 sedan preciseras delmål och aktiviteter och resurser som måste till för att dessa mål ska uppnås.

Fortsättning följer

En hel del mycket intressanta diskussioner fördes i grupperna, många av de slutgiltiga målen berörde att digitala verktyg är en naturlig del i alla lärares undervisning samt att alla har den digitala kompetens som behövs. Vägarna dit såg lite olika ut i grupperna, men några saker som lyftes var kompetensutveckling, kartläggning och tydliga målsättningar och krav.

Just kompetensen lyfts också fram i Örebro kommuns digitaliseringsstrategi. Det är viktigt att kompetensen finns på plats så alla digitala hjälpmedlen som köps in också används och används på ett riktigt sätt. Stora utbildningsinsatser är också på gång inom kommunen bland annat inom Office 365 och digitala prov.

Vi lämnar dagen fyllda med idéer och inspiration. Det görs väldigt mycket bra arbeten ute på skolorna som är värda att uppmärksamma. Vi på Pedagog Örebro kommer också fortsättningsvis följa utvecklingsområdet genom fler reportage och bloggspår.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se