Gå till innehåll
 • Start
 • / Centralt skolstöd växer och får ny chef

Centralt skolstöd växer och får ny chef

Centralt skolstöd växer och får en ny avdelningschef. Verksamheterna SAMBA - samverkansledning för barns och ungas bästa och NP resurs och samverkan ingår numera i organisationen Centralt skolstöd (CS). Ny verksamhetschef blir Margareta Borg, som parallellt med uppdraget fortsätter att vara förvaltningschef för förskola och skola.

Cheferna på CS

Ledningen på CS: Niklas Jarl, enhetschef, Ingela Pihlström, enhetschef, Margareta Borg, verksamhetschef och Berit Olsson, enhetschef

Alla verksamheter inom Centralt skolstöd samlades för en genomgång av organisationens olika delar samt att få ett ansikte på deras nye chef: Margareta Borg, som också intervjuades inför sina nya medarbetare:

- Mitt uppdrag blir att följa upp och utveckla CS. Det känns riktigt spännande, här finns en otrolig komptetens och det ska bli intressant att se hur vi kan utveckla verksamheterna ytterligare.

Tidigare verksamhetschefen Karin Von Stedingk har blivit tillförordnad programdirektör i Örebro kommun och Margareta Borg har gått in i hennes ställe. Samtidigt som jobbet på CS kommer hon fortsätta att vara förvaltningschef för förskola och skola men kommer få stöttning i det jobbet av Katarina Arkehag som blir biträdande förvaltningschef. Margareta Borg fick frågan om det kommer att gå att sitta på två stolar:

Margareta Borg

- Jag kanske är naiv men jag tror att jag kommer kunna balansera dessa två roller bra. Gör jag det krångligt så blir det krångligt och jag tänker inte göra det krångligt.

Två nya verksamheter

Centralt skolstöd växer också med ytterligare två verksamheter som läggs under CS-paraplyet: Samba och NP-resurs. Samba (samverkansledning för barns och ungas bästa) jobbar med att utifrån en helhetssyn, med barns och ungas bästa i fokus, organisera och leda samverkansarbetet kring barn och ungdomar som har en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser.

NP-resurs och samverkan är en social investering som riktar sig till ungdomar och unga vuxna som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Chefen för de båda verksamheterna heter Ingela Pihlström.

- Grunden till att vi startade Samba-samverkan var att vi i samhället går mot en allt mer ökad specialisering, vilket innebär att barn och unga i svåra situationer måste ha kontakt med allt fler verksamheter som var och en ansvarar för en väldigt liten del i den unges liv. För att man ska kunna jobba för en helhetssyn och en god förståelse krävs det att man samverkar runt den unge, berättar Ingela Pihlström.

Övriga verksamheter inom CS presentarade sig också:

CS - logga
 • Bryggan och OT-gruppen
 • Kvalitetsutvecklargruppen och Pedagog Örebro
 • Perrongen och Ingången
 • Kompassen
 • Lotsen
 • Komtek
 • Naturskolan
 • Sjukhusskolan
 • Familjecentralerna

Verksamheterna syftar till att stödja elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledare på olika sätt. Barn och elever ska under sin tid i förskola och skola, må bra och ges de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas så långt som möjligt. Centralt skolstöds paraply växer och förhoppningen finns att det kommer bli lättare att hitta gemensamma beröringspunkter mellan verksamheterna och därmed få till en ännu effektivere stödkedja.

- Varje barn och elev ska få en så optimal utveckling som möjligt. Vi ska verkligen verka för att det blir skillnad för våra barn och elever, avslutar Margareta Borg.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se