Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Ljudmiljön – en del av den fysiska lärmiljön

Ljudmiljön – en del av den fysiska lärmiljön

När jag besöker skolor och förskolor så pratar jag mycket om att försöka ”ta bort” eller ”dämpa” ljud som gör att man tappar fokus från det som man ska koncentrera sig på. Det kan vara ljud från olika aktiviteter i klassrummet, hårda ytor som slår mot varandra, lådor som åker in och ut, bänklock som stängs, stolar som skrapar, ljud från korridoren med mera. Alla dessa ljud som uppstår gör att ljudvolymen i en lokal ökar och pedagogen måste höja sin röst för att eleverna ska höra och eleverna måste höja sina röster för att pedagogerna och kompisarna ska höra dem.

Signal och brusförhållandet

I ljudmiljöns och akustikens värld talar man mycket om begreppet signal/brusförhållandet (SNR), och i ett klassrum är det pedagogens röst som är signalen och andra bakgrundsljud i klassrummet är bruset. Pedagogens röst ska vara 15 dB högre än bakgrundsljuden för att barnen utan ansträngning tydligt ska kunna höra vad som sägs i lokalen. Det finns elever som behöver ännu större skillnad mellan signalen och bruset och det är till exempel de elever som inte har svenska som modersmål, har en hörselnedsättning, språk- läs och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer.

Ljudutjämningssystem

I ett ljudutjämningssystem används en mikrofon och högtalare, pedagogen får en liten förstärkning av rösten och eleverna hör bättre oavsett i lokalen de sitter. Röster avtar snabbt i styrka i ett klassrum och eleverna som sitter långt ifrån ljudkällan i lokalen får svårare att uppfatta det som sägs. Pedagogen kan med hjälp av ljudutjämningssystemet använda normalt röstläge, spara på rösten och fortfarande höras tydligt överallt i lokalen.

En annan artikel som även belyser detta ämne handlar om hur en skola använde sina sökta SIS-medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, till att förändra i sin fysiska lärmiljö och vilka positiva effekter den förändringen gav.

Arbetsmiljön på skolor och förskolor

Att ha en bra arbetsmiljö tycker vi är viktigt. Att det ekar i lokalen, ljud från ventilation, onödiga ljudkällor och svag belysning är exempel på saker som påverkar vår arbetsmiljö. Min erfarenhet är att vi ”accepterar” att det är så.
– Det är för dyrt att åtgärda.
– Vem ska vi vända oss till?

Det är inte bara vi vuxna som ska ha en bra arbetsmiljö, det ska även barnen ha.

Vi kan tillsammans hjälpas åt att hitta goda exempel på åtgärder i vår ljudmiljö som förbättrar vår arbetsmiljö och att vi får de bästa förutsättningarna för vårt lärande och i att minnas för livet.

Kontakta mig vid funderingar och frågor.

Ha en fortsatt trevlig november!

Hälsningar,
Katarina Forsberg, Lotsen, Centralt Skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se