Bokblogg: Vuxenutbildning – Allt du behöver veta för att undervisa vuxna av Josefin Schygge

Boken Vuxenutbildning – Allt du behöver veta för att undervisa vuxna riktar sig till dig som arbetar inom sfi, grundläggande eller gymnasiet i vuxenutbildningen inom kommunal eller friskoleverksamhet. Författaren Josefin Schygge arbetar själv inom vuxenutbildning och beskriver sin vardag och hur hon tillämpar aktuell forskning i sin undervisning.

Hon beskriver själv vikten av att vi vuxenlärare ”… börjar lyfta goda exempel, står upp för det arbetet vi gör och att vi måste göra det tillsammans”. Det är också det hon gör i boken där vi möter goda exempel från hennes egen vardag som lärare.

Boken är en av få böcker som riktar sig till lärare inom vuxenutbildning och fyller på så sätt verkligen ett behov och det är befriande att läsa om en vardag som man själv känner igen sig i.

Det är intressant att läsa om författarens erfarenheter av att undervisa och hur hon har arbetat med aktuell forskning såsom formativ bedömning och tillgänglig undervisning med sina elever.

Boken tar upp många olika aspekter och är en väldigt heltäckande beskrivning av vuxenutbildningen som organisation. Den beskriver vår verklighet bra, med en vardag där vi möter en heterogen elevgrupp och där många elever vill igenom systemet snabbt. Hur organisation inom utbildningen påverkar din vardag som lärare, hur arbetslaget kan samarbeta för att nå längre, ledarskap i klassrummet, synligt lärande och att få elever i en heterogen grupp att lyckas utifrån sina olika förutsättningar.

Boken är indelad i olika kapitel som vart och ett av dem tar upp en aspekt inom vuxenutbildningen. Den lämpar sig bra att läsa och diskutera inom arbetslaget då kapitlen först presenterar en aspekt, har med exempel och sedan avslutas med frågor att reflektera över inom aspekten.

Det som jag tycker är mest tilltalande med boken är att den sätter fingret på vad som är typiskt för just vuxenutbildningen, beskriver alla delar från politiska beslut, ledning och styrning inom utbildningen till den enskilda lärarens praktik och vardag. Detta utan att jag själv behöver översätta från en annan skolforms verklighet. Alla som arbetar inom vuxenutbildning kommer känna igen sig när de läser boken.

Jag tror att den är en bra bok att ta avstamp i för att reflektera över den verklighet som vi dagligen möter så att vi i nästa steg kan utveckla vuxenutbildningen.

/Josefin Johansson, lärare på grundläggande nivå inom Komvux, Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: