Bokblogg: Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa stora frågor

Boken är skriven av Malin Larsson och Tommy Lucassi, innehåller 470 frågor som du kan använda för att utmana dina elever och dig själv. Boken vill hjälpa lärare att ställa rätt frågor till elever. Frågor som utmanar och utvecklar. Författarna menar att med rätt ställda frågor så kommer både eleverna och undervisningen lyftas till en högre nivå.

I introt kan vi läsa att:

Vi vet att det är värt att lägga mycket tid på att formulera frågor så bra man bara kan. Minsta lilla ord kan göra skillnad mellan framgång och fiasko.

Boken är indelad i 14 kapitel och här ryms många olika typer av frågor. Författarna skriver vidare att: ”De kategorier frågor vi har valt utgår från det som forskning visat är kärnan i effektivt lärande.”

Boken inleds starkt med jävlar anamma-frågor. Det är frågor som ska få eleverna att känna att du tror på deras förmåga att lära sig. Frågor som får eleverna att våga prova sig fram i en trygg miljö. Frågor som skapar ett klimat i klassrummet där eleverna vet att man ibland måste misslyckas på vägen för att nå sina mål. Exempel på andra kapitel är metafrågor, strategifrågor, få vara delaktig-frågor och följdfrågor. Varje kapitel avslutas med plats för läsaren att kunna skriva ner sina egna frågor.

Boken passar en bred målgrupp

Till vem riktar sig då boken? Författarna anser att alla lärare kan ha nytta av boken oavsett om du undervisar på grundskolan eller på gymnasiet. Vilket ämne du undervisar i har heller ingen betydelse. Jag har undervisat både på gymnasiet och i grundskolans lägre åldrar och med det som följd i många olika ämnen. Jag tycker att deras påstående stämmer. Vissa kapitel kan vara svåra att direkt använda till de allra yngsta eleverna men frågorna kan vara lika viktiga att ställa till sig själv.

Jag kommer att starta terminen med frågor från kapitlet Inuti den svarta lådan-frågor. Författarna beskriver svarta lådan som det som händer i elevernas huvuden. Deras djupa tankar som vi med rätt frågor kan hjälpa till att sätta ord på. I kapitlet finns ett uppslag med frågor som rör djupläsning. Här fick jag inspiration till vidare arbete med högläsning och gestaltning av olika karaktärer vilket kommer att passa utmärkt till mina elever i årskurs 1.

Av titeln framgår det att boken är liten. Den är gjord i ett format som ska passa i din ficka så att du alltid kan ha den med dig. Mitt exemplar kommer jag inte att förvara i fickan. Min bok kommer att ligga framme på skrivbordet så att jag kan få inspiration till de stora frågorna när jag planerar mina lektioner. Jag rekommenderar boken till alla som vill vässa sin undervisning.

/Pernilla König, lärare på Hovstaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: