Bokblogg: Värna barns lekstyrka, av Margareta Öhman

Jag fastnade direkt för titeln. Vilket underbart ord! ”Lekstyrka”! Jag blev nyfiken. Och fascinerad. På jobbet har jag funderat mycket kring barn som jag upplever ”inte kan leka”. Kanske hade den här boken några ledtrådar?

Det hade den! Ledtrådar alltså. I massor! I boken särskiljs orden lek och verbet (att vara) lekande. Alla barn har rätt att få positiva erfarenheter av att vara lekande. Lekstyrka fungerar precis som en muskel – genom att användas ökar dess styrka. (s. 17) Öhman tar inte bara upp vad lekande innebär, lekandets betydelse och värde utan även hot mot lekande och hur vi som pedagoger kan värna och främja alla barns rätt att vara lekande.

Vi förhåller oss alltid till lek, även när vi inte tänker på det, genom hur vi möter, bortser från, underlättar, hindrar, kommenterar och skapar utrymme för lekande. För att leva upp till barnkonventionen och läroplanen måste förskolan vara en reflekterad lekbaserad praktik som värnar om barns lekstyrka. (s. 40) För att det ska bli en reflekterad praktik behöver vi förhålla oss till barns lekande på ett medvetet sätt.

Mycket konkreta förslag i boken

Jag blev glatt överraskad över hur pass konkret boken är. Den är lätt att läsa och även om den är akademisk så fick jag också konkreta förslag på hur jag bättre kan stötta de där barnen jag funderat över. Det finns också konkreta förslag på frågor vi kan ställa oss vid reflektion för att göra vår verksamhet mer lekvärdig. ”Lekvärdig”, ännu ett fantastiskt ord som jag tar med mig från denna bok, tillsammans med ord som lekklotter, lekbar, lekomsorg, närvarotör och såklart lekflow.

Jag måste säga att jag blev överraskad av den här boken på flera sätt. Jag väntade mig inte att bli direkt berörd av den, men det blev jag. Berörd, och påmind om lekandets värde. Nog för att jag egentligen visste om lekandets värde men lekandets glasögon hade kanske blivit lite dammiga. Jag har så många glasögon när jag jobbar och ibland har nog matematik-, genus-, naturvetenskap-, teknik-, språk- och de andra glasögonen gjort att lekandets glasögon fått ligga lite för länge på hyllan. Visst leker jag, varje dag, men det krävs att man putsar glasögonen ibland om man ska se lekandets alla aspekter helt klart.

Jag rekommenderar boken varmt och hoppas att den kommer att bli obligatorisk kurslitteratur på förskollärarprogrammet, för att värna och främja alla barns lekstyrka!

/Carina Thorzén, Fridhemsskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: