Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Bokblogg: Utmana och stötta – undervisning i förskolan

Bokblogg: Utmana och stötta – undervisning i förskolan

Denna bok består av 12 kapitel där olika författare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det är allt ifrån forskning till praktiska tips. Det är forskare och förskollärare som på olika sätt ger sin syn på undervisning i förskolan.

Redaktörerna Malin Andersson och Therese Åkerblom skriver:

"Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara."

Jag tycker att de lyckas med precis detta. Boken är full av aktuell forskning, utmanande tankar och konkreta tips. Den känns fräsch och väldigt aktuell. Huvudsyftet med texterna är undervisningen i förskolan och de mål vi ska förhålla oss till. I texten lyfts olika arbetssätt och verktyg in i ett syfte att visa på hur man kan göra. De digitala verktygen blir i denna bok inte ett eget mål utan ett sätt att nå målen, precis som man också använder drama och böcker i undervisningen. Men genom att man använder digitala verktyg i undervisningen så får man också med målen som rör dessa. Till exempel att förskolan ska ge alla barn ”adekvat digital kompetens”.

Varje kapitel är fristående och man kan med fördel läsa ett kapitel inför till exempel en pedagogisk diskussion för att använda som samtalsunderlag. Men jag vill uppmuntra alla att läsa hela boken eftersom den ger många olika perspektiv på samma sak i det som titeln anger. Det vill säga hur vi utmanar och stöttar barnen genom undervisning.

Att välja ut några citat från boken var inte enkelt då jag har satt lappar och strukit under texter på väldigt många ställen. Men jag har plockat ut några som jag ändå tycker stack ut lite extra.

Specialpedagogen Ann Kronberg Larsson skriver i sitt kapitel:

”Barnen ska inte själva behöva 'lyckas i förskolan', det är vi i arbetslaget som tillsammans måste samarbeta för att förskolan ska erbjuda en inkluderande utbildning.”

Det är viktiga tankar att ta med oss när vi tänker undervisning i förskolan.

Sara Persson som är legitimerad förskollärare skriver om hur hon bland annat skapade en stjärnhimmel på avdelningen med hjälp av ett tält och en projicerad bild, som hon sedan använde i undervisningen. Hon ger fler exempel i sitt kapitel om när hon använt digitala verktyg, men hon skriver också:

”Den digitala undervisningen var inte målet utan endast ett verktyg i den pedagogiska processen.”

Linda och Sara som båda är legitimerade förskollärare och som i sociala medier kallar sig ”Fantasifröknarna”, använder mycket drama i undervisningen. De skriver:

När vi kliver in i barngruppen klädda som sagohäxor är det som att kliva in i barnens värld. De äger avdelningen och visar, förklarar för oss vad som hänt, vad vi ska göra och var material finns. Vi får även med oss barn som annars kan vara svåra att nå eller få intresserade. Då leker vi oss fram till kunskap och nya erfarenheter. Det är helt annorlunda mot när vi är där som Sara och Linda – då frågar barnen oftast oss om råd och väntar in vad vi ska säga.

Jag kan av egen erfarenhet lova att både Sara och Linda fångar sin publik, både liten och stor. Detta efter att jag själv i höstas fått delta i en föreläsning/workshop där de iklädde sig karaktärerna Pi och Pytte som reser i tiden och ställs inför olika dilemman. Mycket inspirerande och roligt.

Som avslutning vill jag bara dela några citat som hjälpt mig i planerandet av undervisningen.

Therese Åkerblom som är en av redaktörerna i boken och själv har skrivit två kapitel, skriver så här:

”Genom att börja undervisningen i varför (syfte) och vad (mål) istället för i hur (tillvägagångssätt) kan vi lösa upp många av de knutar som kan uppstå under processens gång.”

Hon skriver också:

”I Lpfö 18 finns 33 utvecklingsmöjligheter vi måste arbeta med. Det innebär dock inte att barnen ska möta dem alla varje dag, inte ens varje termin eller verksamhetsår.”

”Ibland behöver vi påminna oss om att när vi tar emot ettåringen i förskolan har vi fem år på oss.”

Som ni säkert redan märkt så gillar jag den här boken mycket och kan varmt rekommendera alla som jobbar inom eller har med förskolan att göra. Även som kurslitteratur i utbildning skulle den passa. Boken både bekräftar tankar jag redan har och utmanar mig att tänka nytt.

/Maria Högberg, förskollärare på Äventyrets förskola och utbildare i digitala verktyg

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se