Bokblogg: Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer, av Kalle Norwald

Denna bok riktar sig främst till lärare som är verksamma inom högstadiet och gymnasiet som önskar få inspiration om hur man kan integrera sexualundervisning i undervisningen med övriga ämnen i skolan. Även lågstadie- och mellanstadielärare kan använda sig av bokens innehåll men behöver anpassa innehållet så det passar yngre barn.

Norwald ger många bra och enkla förslag på hur sexualundervisning kan se ut och integreras i skolans samtliga ämnen. Till exempel i idrottsämnet kan man genom praktiska övningar för kroppslig integritet lära ut samtycke. En övning är att man i exempelvis fotboll har regeln att inte ha kroppskontakt. Eleverna kan också höja sin hand om de upplever att en klasskompis kommer för nära.

Många praktiska tips

Norwald lyfter vikten av att det i sexualundervisningen precis som i all annan undervisning är viktigt att arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. I boken ger han många praktiska tips på hur undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer ur ett normmedvetet perspektiv kan se ut. I matematikämnet ges exemplen att man använder pronomet hen i diskussioner, byter ut äpplen mot dadlar samt inkluderar personnamn som inkluderar andra länder än Sverige. I svenskämnet kan det vara spännande och nyttigt att läsa ett verk som är skrivet av en person som bryter mot normer. I klassrummet möter vi ju elever som inte identifierar sig som samma kön som de övriga i gruppen. Hur känner dessa sig om man exempelvis delar upp klassen i tjej- och killgrupper vilket många lärare tenderar att göra vid sexualundervisning men också i andra situationer i skolan.

Hedersrelaterat våld och förtryck – tecken att lägga märke till

Något som Norwald belyser i sin bok och som jag tycker är jättebra med tanke på att det trycks lite extra på just detta i vår nya läroplan är hedersrelaterat våld och förtryck. Boken ger oss tydliga tecken värda att lägga märke till, exempelvis att en elev bevakas av en familjemedlem under skoltid, en elev har önskemål om att inte behöva delta i i viss undervisning (exempelvis sexualundervisning) eller om man som pedagog känner stark oro för familjens åsikter.

Något jag tar med mig i min praktik är synliggörandet av normer och hur de påverkar oss. Elever behöver tänka kritiskt och diskussioner om vad som händer för de som utesluts från normativa system bör skapas. Målsättningen bör vara att skapa ett öppnare samhällsklimat i klassrummet och utanför och boken har gett mig flera tankeställare samt konkreta tips på hur jag kan möta mina elevgrupper på mest normmedvetna sätt.

Intressant och tankeväckande bok som är helt i linje med Lgr 22.

/Maria Hanna, lärare 1-7, Tegnérskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: