Bokblogg: Textsamtal och bildpromenader

Bok och kaffekopp på ett skrivbord

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare och Sveriges läsambassadör 2015–2017. Hon har fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2006, Innovativa Lärarpriset 2007 samt Sciras hedersdiplom för läsfrämjande insatser 2013.

Anne-Marie Körling har föreläst och skrivit en mängd artiklar om undervisning och läsning sedan 1999. Hon har föreläst både inom och utanför Sverige, handlett lärare i undervisning och publicerat texter i Skolverkets läs- och skrivportal.

Boken Textsamtal och bildpromenader handlar om hur läraren genom samtal kring bilder och texter aktiverar och involverar elever i undervisningen. Genomförandet av detta arbetssätt kräver förberedelser och engagemang av läraren. Körling visar hur man skapar textfrågor utifrån exempelvis utseendet på böcker, innehållsförteckningen, versaler och gemener i texter, stycken, rubriker, meningsbyggnader, innehållet, grammatiken, skyltar, pekböcker, musiktexter och mycket mer.

Denna bok är mycket praktisk och upplyser många olika tillvägagångssätt att arbeta med texter och bilder. Det handlar mycket om hur och vilka frågor man ska ställa kring texter samt vilka samtal man kan föra kring dessa. Körling är även noga med att påpeka hur viktig källkritik är i dagens samhälle.

Ett källkritiskt förhållningssätt ska omsluta allt vi gör i skolan. Källkritik är inte ett isolerat område som vi undervisar om vid enskilda tillfällen utan ett förhållningssätt vi har till allt vi möter.

Hon belyser även hur viktigt det är att lyfta upp och diskutera upphovsmän och upphovsrätt, samt författare, illustratörer och översättare. Detta handlar inte bara om det skrivna i texter. Textfrågor måste skapas även kring det som inte sägs i texter eller visas i bilder. I boken förklaras hur man kommer åt det osagda/oskrivna som vi ändå läser i böcker. Körling menar att:

ett textsamtal innebär att bryta in med röster och stämmor som beskriver något vi själva inte tänkt men får möjlighet att tänka omkring. Texten låter oss möta andra människor, andra platser och nya situationer…Genom samtalen möter eleverna och läraren också varandra vilket gör att de samlade berättandet och lyssnandet i klassrummet skapar en än större text än den som är utgångspunkten. Genom textsamtal breddas våra erfarenheter och vidgas våra kunskaper. Vi får nya ord. Vi möter nya tankegångar. Vi byter perspektiv.

Detta citat sammanfattar enligt mig bokens kärna. Jag anser att bokens innehåll kan användas både som inspiration och stöd i undervisningen i alla årskurser. Läraren får såklart anpassa materialet efter syftet med lektionen samt i vilken grupp undervisningen sker. Alla exempel i boken går att anpassa beroende på vilken text man väljer att fokusera på. Som lärare behöver man både förbereda noga vad som måste lyftas och belysas under undervisningen men även vara väldigt lyhörd inför elevernas frågor och funderingar. Lärare ska agera medlare mellan text och elev.

Körling belyser olika förslag och idéer om hur man kan gå in på olika ämnen och utforska olika texter och bilder tillsammans med elever. Hon ger konkreta exempel på hur olika ämnen sammanflätas i olika sammanhang och bildar enheter.

Bilden berättar, förklarar och beskriver men om vad och varför hör till det vi ska undervisa om…att samtala om bild handlar om att stanna upp och betrakta, att formulera och iaktta bildens berättelser och innehåll men också vad den avgränsas mot och det som inte sägs.

Jag gillar att Anne-Marie Körling använder sig av många olika exempel i sin bok från olika författare och deras verk. Allt blir så mera tydligt och konkret när exempel konkretiseras med texter ur t.ex. skönlitteratur som vi möter i undervisningen. Därför anser jag att boken kan användas som en inspirationskälla att ta till när man som lärare förbereder att undersöka ett innehåll tillsammans med eleverna och skapa en gemenskap där läraren och elev tänker, kommunicerar och lär tillsammans…

 

/Majda Sadikovic, lärare på Björkhagaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: