Bokblogg: Språkets alla möjligheter i förskolan, av Marie Eriksson

Jag har läst boken Språkets alla möjligheter i förskolan, skriven av Marie Eriksson. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare och är numera verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals stad.

I boken ger författaren många exempel på hur hon och hennes kollegor bedrivit ett språkutvecklande arbete på den förskola hon längre arbetade på, Svejserdalens förskola. Förskolan är en diplomerad litteraturprofilförskola i Mölndal och vad det innebär är beskrivet i ett av bokens kapitel. Trots att den förskolan har en specifik profil ger även det kapitlet inspiration hur man kan arbeta på en ”vanlig” förskola.

Författaren skriver själv i inledningen att hon hoppas att boken kan användas som en språklig verktygslåda där läsaren kan få med sig idéer som kan passa just i läsarens sammanhang och få hen att vilja testa idéer omedelbart. Trots den intentionen är boken inte bara en tipsbok utan författaren hänvisar ofta till förskolans läroplan och till aktuell litteratur om språk och språkutveckling och knyter på ett lättläst sätt ihop praktik och teori.

Miljöer inne och ute

Behållningen av boken tycker jag är just de idéer och den inspiration man får av att läsa den. Kapitel som Högläsning och berättande, Bokens plats i förskolan och Språkrika miljöer som är tillgängliga för alla får mig att önska att jag hade en förskolegrupp att gå till och kunna prova på olika aktiviteter och förhållningssätt som författaren beskriver. Jag tycker den del av boken som tar upp lärmiljöer på olika sätt är mest givande och inspirerande och där beskrivs bland annat hur utemiljön kan utvecklas och hur man kan binda samman inne- och utemiljön på förskolan. Begreppen basmiljö och projektmiljö tas upp och förklaras och de kan vara en hjälp om man som arbetslag vill reflektera kring och utveckla sin språkutvecklande miljö.

Boktips

En bonus med boken är att man får flera boktips. Marie berättar om böcker hon använt och arbetat med i barngrupper genom åren och jag blir särskilt sugen på att läsa boken Kom Öde Ö Rädd som förutom att den verkar vara en spännande bok också kan vara en ingångsport när det gäller att prata om ljud och bokstäver med barnen, det vill säga jobba med språklig medvetenhet. Det visar sig nämligen att i flaskposten som det berättas om i boken stod det från början ”Välkommen på födelsedagskalas på lördag kl. 7. Det blir gräddtårta.” Vilket barn blir inte nyfiken på att leka med bokstäver, ord och ljud efter att ha läst den boken?

En verktygslåda

Jag ser boken främst som en inspirationsbok som kan just inspirera att förändra och utveckla den fysiska miljön och prova nya arbetssätt samt utvecklas som språklig förebild. De frågor som finns i många av kapitlen och är tydligt markerade i rutor, är överlag bra och kan med fördel användas av arbetslag i reflektion om man vill fördjupa sig i till exempel lekens betydelse för språket eller arbeta med att kartlägga sitt arbete med böcker och läsning.

Läser man boken från pärm till pärm blir man på slutet lite mätt på alla tips som berör så olika ämnen som exempelvis digitalisering, dokumentation och utemiljö. Min rekommendation är att läsa ett eller några kapitel i taget och sedan diskutera i arbetslaget: Är det här något för oss att inspireras av? Ska vi prova det här? Passar det här in i det arbete vi redan har planerat och som vi har behov av? Att helt enkelt använda boken som den verktygslåda som författaren haft som intention att boken ska vara.

/Gunilla Eriksson Bergström, språksamordnare, Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: