Bokblogg: Språkarbeta – Systematiskt, lekfullt och utforskande, av Heidi Sandö och Iris Hansson Myran

Jag har läst Språkarbeta – Systematiskt, lekfullt och utforskande av Heidi Sandö och Iris Hansson Myran, som är en lättläst och inspirerande bok. Den kan läsas av alla var och en enskilt, eller användas i arbetslag som vill ha en gemensam bok att läsa och diskutera.

Författarna Sandö och Hansson Myran är båda universitetslektorer i Norge. Sandö har en masterexamen i förskolekunskap och språk och Hansson Myran masterexamen i specialpedagogik. Boken ingår i Förskoleserien som inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan.

Det är lätt att ta sig an boken då den är lättläst och varvar text, med bilder, tips och exempel. Den går att läsa hela på en gång eller så väljer man att läsa ett kapitel i taget och fundera på vad författarna menar. Författarna inleder i det första kapitlet med att beskriva vad ett systematiskt språkarbete är och hur alla barn får en bra språkutveckling.

I kapitlet som handlar om litteratur som ingång i språket ställer de sig frågan ”Läser vi för barnen för att vi vill ha lugn i barngruppen eller för att vi vill ge dem en läsupplevelse?” Hur läser vi för barnen? När läser vi för barnen? Läser vi samma bok flera gånger på olika sätt? När introducerar vi kapitelböcker och hur tar vi oss an faktaböcker?

I kapitlet som handlar om språkarbete i övergången från förskola till förskoleklass skriver författarna om vikten av ett en bra övergång där förskoleklassen ska ta vid där förskolan slutade.

”Arbetet med övergången kräver mer än en plan för hur barnen ska flytta från en institution till en annan. Den överlämnande institutionen (förskolan) måste veta vad som väntar vid nästa steg och den mottagande institutionen (förskoleklass) måste veta ha kunskap om vad som har gjorts tidigare för att barnet ska få en bra skolstart.”

Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor som är väl värda att diskutera. I kapitlet som handlar om utemiljön och naturen som språklig arena så är reflektionsfrågorna:

– Hur använder vi naturen som och uterummet som språklig arena?

– Hur kan vi göra oss motiverade och medvetna när det gäller att använda naturen som en del av förskolans språkarbete?

Frågor som är högst aktuella under en tid i pandemi.

/Birgitta Rissve, rektor på Mejeriets och Rynningeåsens förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: