Bokblogg: Sofia med knuff + Saskia - en tjej som mig

Skrivbord med böcker

Vi i klass 2A på Mellringeskolan har läst Sofia med knuff av Annelie Strömberg. Det är en bok som berör. Sofia är en tjej som har starka känslor och som får diagnosen ADHD. Vi läste den som högläsningsbok och eleverna tyckte mycket om boken. Den innehåller bra fakta som är lättförståelig och tydlig, bland annat tar den exempelvis upp vad BUP är på ett bra sätt.

Jag läste och sedan diskuterade vi mycket kring olika känslor och att det ibland kan vara svårt att beskriva hur man känner i olika situationer. Vi ritade och skrev olika texter som anknöt till sidorna i boken. Många tankar och funderingar kom fram från eleverna.

Teckningar

Hur känns det i kroppen för Sofia? Elevteckningar.

”Varför tar hjärnan över ibland och reagerar av sig själv” var en av frågorna som kom upp när vi läste.

En av eleverna i klassen lyftes extra mycket av boken och fick möjlighet att berätta om sina egna upplevelser. Flera klasskamrater reagerade spontant med att säga till eleven ”ahh det är precis som när vi gick i 1:an och du blev arg”.

Eftersom eleven idag medicinerar för sin ADHD så blev denna läsupplevelse alldeles förträfflig. Jag tycker att den ger en bra beskrivning av hur verkligheten för elever med ADHD kan kännas om man är 8 år. Den ger många bra tillfällen till diskussioner i klassen.

Saskia - en tjej som mig

Saskia en tjej som mig av Anne Agardh handlar om en tjej som har en CP-skada. Hennes beskrivningar och känslor kring utanförskap och att inte vara som alla andra fängslade eleverna. Saskia är beroende av sin rullstol och sin assistent vilket inte är lätt för en flicka i hennes ålder. Det var svårt för eleverna att sätta sig in i hennes tankar och funderingar.

Vi har i klassen en elev vars mamma har en CP skada och detta öppnade upp för diskussioner kring funktionshinder i stort men också djupare funderingar hos några.

Jag tror att mina elever var något för unga för den här boken och alla ville inte fortsätta läsa den. Några blev dock helt fångade och ville mer och hoppas på en fortsättning på boken. De vill veta hur det går senare för Saskia.

Både Sofia med knuff och Saskia en tjej som mig är alldeles lysande att ha som högläsningsböcker och samtalsämnen kring likvärdighet, tolerans och kamratskap. Båda böckerna passar för läsare i ålderns 8-12 år.

Vi har diskuterat mycket kring vad som är rättvist och orättvist. Vem gör rätt och vem gör fel? Hur kan vi låta alla känna att de blir en del av gruppen, eller klassen. Ja, det finns många goda samtal kring dessa böcker. Hoppas du läser dem tillsammans med din klass.

 

 

/Elever och lärare i klass 2A, Mellringeskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: