Bokblogg: SO- ämnena i blickfånget

Under sommaren har jag läst denna inspirerande bok om de fyra SO-ämnena. Den är skriven på ett enkelt sätt med tydlig struktur som genomsyrar hela boken. Denna bok skulle vara obligatorisk på lärarprogrammet för de som läser till dessa ämnen. Boken ger konkreta tips och idéer på hur man kan lägga upp uppgifter och områden i praktiken. Mikael Bruér som har skrivit boken jobbar själv som lärare och är med och konstruerar nationella proven samt föreläser i frågor som rör både SO-ämnen och digitalisering. Det märks på hans sätt att skriva eftersom den är väldigt tydlig och han vet vad han skriver om.

Bok på ett skrivbord

Boken är upplagd utifrån olika kapitel som antingen läses i ordning eller att man väljer det man är intresserad av.

Bokens kapitel är SO-läraren och omvärlden, SO-läraren och yrkespraktiken, Bedömningsstöd och matriser, SO-läraren och de fyra ämnena och sedan följer fyra kapitel för respektive ämnen. Boken avslutas med kapitlet ”Arbeta smart och spara tid: några enkla metoder”.

Vi som undervisar i SO-ämnen bär människans och samhällets värden på våra axlar. Oavsett vilket samhälle vi har, vilka politiska normer som gäller eller pedagogiska trender som är dominerande, är det vårt ansvar att förmedla den lilla människans roll i den stora och komplexa värld vi lever i. Det är vårt ansvar, och det är ett enormt ansvar.

I geografikapitlet skrivs det om olika fältstudier som ofta kan ses som en svårighet för många lärare och boken ger då många konkreta tips. Det finns även massa bra tips på olika digitala verktyg man kan använda.

Något som är relativt nytt för många lärare som jobbat länge är historiebruk och detta är något som Bruér skriver om på ett tydligt sätt i boken och han ger även tydliga exempel på olika uppgifter och vad man kan använda för material. Det finns också en tydlig koppling till kursplanen för varje uppgift. Det följer även en tydlig beskrivning på hur uppgiften genomförs i praktiken, till exempel hur man analyserar en låttext. Bruér har till varje avsnitt även gjort en tydlig matris som han utarbetar inför varje område för att eleverna ska känna igen arbetsområdets ord.

I religionskapitlet är det stort fokus på syskonrelgionerna och etik. Det beskrivs tydligt hur man kan lägga upp området och det finns olika tips och idéer. Bruér ger olika metodfunderingar kring området etik, bl a att jobba i tvärgrupper med olika etiska dilemman, men även hur eleverna får de olika etiska modellerna. Han trycker även på att provocera eleverna för att de ska utveckla sin tankegång. Det är viktigt att ta vardagsnära etiska problem för att få igång eleverna så att de kan utgå från sig själva. De kan även göra ett moraltest som finns online.

I samhällskunskapskapitlet tar boken upp hur man ska ”Hantera det svåra” t ex terrordådet i Stockholm. Boken ger olika tips på hur man ska hantera dessa situationer.

Boken avslutas med kapitlet ”Arbeta smart och spara tid: några enkla metoder”. Där skriver han att han under sin lärarutbildning sakna metoddiskussioner och det håller jag med om, därför tycker jag att denna bok borde vara en obligatorisk bok för alla som läser till grundskolelärare i något SO-ämne.

Boken riktar sig främst till lärare på högstadiet.

/Emma Duberg, SO-lärare, Gumaeliusskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: