Bokblogg: Skriv för livet – kreativt skrivande i svenskundervisningen, av Malin Larsson

Jag är verksam som språklärare på Engelbrektsskolan 7-9 och valde att ta mig an Malins bok mycket på grund av att jag kände till henne sedan tidigare som en produktiv, klok och kreativ källa för inspiration i min egen undervisning.

Det här är Malins andra bok efter Vässa undervisningen och Skriv för livet är fullproppad med klokskap, autentiska elevtexter, strategier, handfasta råd och förklaring av termer som mod, kreativitet, gestaltning och feedback samt massvis med underbara metaforer. Malin beskriver exempelvis en lektion som:

En lektion ska vara som en orienteringsdag i skogen där solen skiner, när man har karta, kompass, vet vart man ska och springer i lagom tempo som gör att man svettas litegrann.

Kreativitet i direkt samklang med fantasi

Bokens första kapitel behandlar begreppet KREATIVITET och hur kreativitet är i direkt samklang med FANTASI. Malins elever beskriver det som att:

…kreativitet är kopplat till att lita på sig själv och vara öppen.

Hon fortsätter och menar att vi behöver både vara NYFIKNA på att vidga våra tankar och ständigt utmana vår undervisning med hjälp av fantasi men det kräver också MOD att jag som lärare vågar plocka in det som inspirerar och motiverar mig i min undervisning. Malin uppmuntrar till att plocka in den där dikten från Instagram i undervisningen och att våga ställa de där kluriga, bökiga frågorna där elever inledningsvis blir nyfikna, berörda, upprörda och motiverade. Istället för att döda med ogenomtänkta matriser. Malin är inte emot matriser men understryker att:

En matris måste vara konkret, annars är den inte användbar. Är den inte användbar blir den inte heller meningsfull.

I slutet av boken presenterar hon även ett bedömningsstöd med tydliga och användbara matriser för skrivutvecklingen.

Alltid en massa pennor, papper och sudd i klassrummet

Malin har alltid en massa pennor, papper och sudd till förfogande i sitt klassrum. Det finns inte tid att springa till skåpet för att hämta material utan lektionen måste få starta i tid, alla elever bör vara på plats och ge järnet. Texterna växer fram med hjälp av papper och penna, digitala verktyg få stå åt sidan för det själsliga som upplevs då den personliga handstilen ger som ett tumavtryck av eleven själv som person. Ibland ersätts blyertspennan med bläckpenna för att tvinga eleverna dra pilar, kludda, ändra och våga göra fel. Malin menar att de då: ”lär sig att det är så en skrivprocess ser ut”. Vidare så hackar aldrig en penna eller ett papper eller ”laggar” och laddar ur, pennan är för Malin och hennes elever det mäktigaste vapnet men hon understryker också att

Det är skolans uppgift att hitta balanser mellan analoga och digitala verktyg men att skolan ska värna om handens kreativitet, inte enbart i estetiska ämnen utan även de teoretiska.

Post-it-lappen, fortsätter hon, är också ett perfekt verktyg i undervisningen till små och stora tankar, listor, tankekartor, exitpass och feedback.

Våga och vilja viktigt i klassrummet

Jag gillar också hur Malin resonerar kring strategier och förhållningssätt för att våga och vilja i klassrummet.

Varje misslyckande är som ett diplom som säger grattis: Du har tagit dig vidare i livets skola.

Att våga ta risken att misslyckas och att vi lär av våra misstag som också är en oundviklig del i den kreativa skrivprocessen. Eleverna ska omges av peppande posters i klassrummet och pushas till att våga skapa något operfekt, våga lita på sig själva och våga höras då de åstadkommer konst med bokstäverna.

Det bästa med boken är att Malin själv är verksam som högstadielärare och ger dig ”spot on”-upplevelser på ett medryckande sätt. Det går inte att inte smittas av den undervisningsglädje boken förmedlar.

Följ med in i hennes klassrum och läs boken!

/Jenny Sörling, Sv/Eng-lärare, Engelbrektsskolan 7-9

Senast uppdaterad:

Publicerad: