Bokblogg: Rektor i förskolan – bli en bra ledare

”Att leda andra är en ansvarsfull uppgift, det kräver mod och vilja – mod att ta sig an utmaningen att få verksamheten att utvecklas åt rätt håll och viljan att se kraften i andra människor” skriver Sagerberg & Österman Eriksson i sin bok som vänder sig till rektorer inom förskolan.

Boken är lättläst med korta kapitel som alla avslutas med reflektionsfrågor som får dig att tänka och reflekterar på just ditt ledarskap. Boken skulle även kunna läsas av de som funderar över rektorsyrket eftersom den lyfter ledarskapsrollen och vad den kan innebära.

Boken inleds av ett kapitel som ger en historisk tillbakablick på förskorskolans historia från barnkrubborna under mitten av 1800 -talet till förskolan idag. Författarna skriver att ledaruppdraget har gått från att undervisningslärarinnorna stod för det själva till föreståndare till dagens rektorer. Uppdraget har sett olika ut genom åren men det blev en skillnad när förskolan gick från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet.

Olika ledarskapsmodeller tas upp

De följande kapitlen berör ledarskap och pedagogiskt ledarskap. Frågor som ”vad är skillnaden mellan chef och ledare” behandlas samt ”vad är en bra chef”? Olika ledarskapsmodeller tas upp och vikten av att vara en god ledare som kan vara en förebild, inspirera och motivera sina anställda till att gemensamt utveckla förskolans verksamhet.

Boken tar även upp olika svårigheter som kan uppstå i en arbetsgrupp som exempelvis konflikter i ett arbetslag och hur man som ledare kan bemöta dem. Sagerberg och Österman Eriksson tar även upp betydelsen av att ge positiv feedback på personalens arbete.

Boken avslutas med ett kapitel som beskriver hur författaren ser och arbetar på sitt pedagogiska ledarskap som rektor. Sagerberg beskriver att hennes uppdrag är att;

”Ge pedagogerna förutsättningar för att ge barnen de bästa förutsättningar att uppleva omsorg, utveckling och lärande”.

I kapitlet beskriver hon bland annat hur hon arbetat med förskolans olika yrkesroller, organisation och möteskulturer, systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och samverkan mellan förskolan och hemmet.

Många delar som berörs i boken känns självklara men är lätta att glömma bort i den dagliga ruljangsen. Frågorna efter varje kapitel är en hjälp till att tänka över sitt eget ledarskap och skulle även kunna användas i gruppdiskussioner om ledarskapet som rektor inom förskolan.

/Anna Eklöf, pedagogista Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: