Bokblogg: Psykologi för klassrummet

De två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin har skrivit en bok som de själva har saknat. Boken ”Psykologi i klassrummet” vill ge en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda och förena psykologisk teori med pedagogisk teori och praktik. Boken är tänkt att fungera som ett stöd för lärare i konkreta situationer, men riktar sig även till övrig personal på skolan inklusive skolledare och personal inom elevhälsan.

Det krävs tvärvetenskap och en god relationskompetens hos lärarna för att lyckas med skolans komplicerade uppdrag, menar författarna. Genom psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå, som kan appliceras i vardagen, kan vi främja en god lärmiljö och goda relationsmiljöer. Detta främjar i sin tur lärandet och den psykiska hälsan hos eleverna, enligt författarna.

Bokens 10 kapitel inleds var och ett med en fiktiv fallbeskrivning varefter författarna utgår från psykologiska teorier och egen erfarenhet av psykologi inom skolans verksamhet. Det handlar bland annat om känslornas psykologi, lärande och motivation samt elever i konflikt. De två sista kapitlen vänder sig i allra högsta grad till skolledare och personal inom elevhälsan. Där kan man läsa om vikten av trygga organisationer där man klarar av att fokusera på lärandemålen, trots att de ofta står under stark press. Författarna lyfter fram vikten av att använda elevhälsan som stöd för det pedagogiska arbetet.

Barn gör så gott de kan, skriver författarna, även om det inte alltid syns. Att hamna på rätt spår i livet kan vara en utmaning, både för elever, lärare och skola. Nyckeln finns i det känslokompetenta ledarskapet, menar författarna, som genom boken vill bidra till kunskap och verktyg för att problemlösa och undanröja hinder i lärandemiljön.

Jag tycker att boken kan vara det smörgåsbord som författarna själva har velat åstadkomma. Den förenar psykologi och pedagogik på ett bra sätt och det märks att författarna har erfarenhet av att arbeta i skolan. De konkreta fallbeskrivningarna är bra och bidrar till att göra teorin förståelig och greppbar i vardagen. Jag kan varmt rekommendera boken till alla som arbetar inom skolan.

 

/ Lotta Eklöf, Specialpedagog, Rostaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: