Bokblogg: Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever, av Mona Liljedahl

Mona Liljedahl är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar sedan många år som specialpedagog i grundskolan. I boken Pedagogisk ABC för särskilt begåvade elever ger hon många olika exempel som kan uppstå i undervisningssituationer för elever med det som Skolverket benämner särbegåvning.

Har du någon gång mött en elev som du upplevt under lektionen drömmer sig bort, inte gör det hen ska, eller kanske verkar helt ointresserad av undervisningen? Liljedahl leder läsaren in i tankar som i alla fall för mig får mig att fundera kring de elever jag möter dagligen i mina klasser.

Kanske är det eleven som bråkar, skriker och förstör under lektionen som gör att jag som lärare börjar fundera på om hen behöver utredas för någon diagnos? Elever som utmanar och förstör under lektionen?

Liljedahl menar att en av de viktiga uppgifterna man som lärare har är att i sitt eget klassrum upptäcka dessa elever så att dessa elever inte får en understimulerad och bortkastad skoltid. Genom att upptäcka elevens unika begåvning ger man eleven bättre förutsättningar att få fortsätta utveckla sig på rätt nivå.

Hur kan man då som lärare anpassa sin undervisning så att skolsituationen för eleven blir stimulerande? Boken ger dig som lärare många olika handfasta tips på hur du i din vardag kan tänka kring elever med särskild begåvning.

Accelerationsgrupper – hur och på vilka grunder?

Ett av många intressanta avsnitt som Liljedahl skriver om är ”accelerationsgrupper” (s. 93):

  • En accelerationsgrupp går fortare fram i ett ämne eller i ett ämnesinnehåll.
  • Läraren behöver vara intresserad av accelerationsgruppen och tycka det är kul.
  • Alla elever som vill ska välkomnas att delta i accelerationsgrupper men lärare behöver även själva nominera elever.

Det som får mig att fundera kring detta avsnitt är hur det i praktiken skulle kunna organiseras och fungera? Hur kan alla elever vara välkomna till en grupp om lärare ska nominera elever till gruppen? Hur och på vilka grunder görs då denna nominering och vad skiljer i så fall denna grupp ifrån andra undervisningsgrupper inom skolan?

Boken ger mig som undervisande lärare många konkreta exempel på olika elevnära anpassningar hur undervisningen kan utformas för elever med särbegåvning.

Boken är lättläst och intressant. De riktar sig till alla i skolan som möter elever i sitt dagliga jobb. De som verkligen skulle behöva läsa boken är förvaltning, rektorer och politiker som ger förutsättningar och riktlinjer till pedagoger som i sin vardag möter elever som många gånger är ”osynliga” som Mona Liljedahl skriver.

/Carina Hellström, förstelärare, Mellringeskolan F-6

Senast uppdaterad:

Publicerad: