Bokblogg: Nyanlända i skolan

Jag är utbildad förskollärare och lärare F-6 samt har utökad behörighet i svenska som andraspråk åk 7-gymnasiet. Jag har jobbat som lärare både inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen. I mitt dagliga jobb har jag under många år mött nyanlända elever och deras föräldrar. Många gånger har jag fått frågor som jag känt legat utanför mitt kompetensområde och jag önskar att jag tidigare hade haft den bok som jag nyligen läst i min hand.

”Nyanlända i skolan” är en faktabok för alla som kommer i kontakt med nyanlända elever i skolan.

Boken är lättläst och innehåller alla fakta du som jobbar i skolan kan behöva när du möter en elev som kommer från ett annat land oavsett om du är skolledare, administrativ personal eller lärare.

Du kan använda den som en uppslagsbok när du behöver få klarhet i olika frågor som kan tänkas dyka upp i olika situationer, allt från klassrumsundervisningens utformning till vilka lagar som gäller en nyanländ elev.

Författarna tar bland annat, i ett kapitel, upp utbildningens syfte och mål utifrån demokratiuppdraget och värdegrunden. De skriver att det utifrån skolans värdegrund är en uppgift för alla som verkar inom utbildning att ta upp och behandla "människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor" (s.62)

Ett temaområde att jobba med i skolan för alla oavsett yrkeskategori.

Jag tycker också att man i sammanhanget skall våga ställa sig själv frågan, Vad betyder det för mig? Att i sitt arbetslag, sin arbetsgrupp ta upp detta till diskussion är en möjlighet att jobba vidare så att de ”nyanlända” inte ses som en homogen grupp utan som de individer de faktiskt är. Att klassificera och grupper är något som vi gärna vill göra inom skolan men ibland blir grupperingar till begränsningar för den enskilda eleven.

Att man som skolledare, lärare och pedagog är påläst och kunnig i vilka lagar som gäller hjälper många gånger till i vardagsarbetet och i situationer där den nyanlända elevens behov annars lätt kan komma i bakgrunden av olika behov och anpassningar.

Grundtanken i hela boken och det författarna hela tiden lyfter fram är den enskilda elevens rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina unika förutsättningar. Alla som jobbar inom skola och utbildning borde läsa den här boken för att få en snabb överblick.

Boken behandlar t.ex hur asylprocessen ser ut, vilka lagar och regler som gäller.Den ger dig som läsare svaret på frågor som:

  • Hur ser vägen till uppehållstillstånd ut för den som kommer ny till Sverige?
  • Vad gäller för ensamkommande barn och ungdomar m.m.
  • Vilken rätt har man till utbildning om man vistas i landet utan tillstånd?
  • Vad gäller angående bedömning och placering i exempelvis förberedelseklass?

Jag tycker att det var en bra och givande bok som jag kan rekommendera både till skolledare och lärare som i sin vardag tar emot och möter nyanlända i skolan både inom grundskolan och gymnasieskolan.

 


/Carina Hellström, Lärare, Mellringeskolan F-6

Senast uppdaterad:

Publicerad: