Bokblogg: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Det var med stor nyfikenhet och med stor förhoppning som jag gav mig i kast med boken Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Jag undervisar på SFI och hade en förhoppning om att få många bra tips och verktyg. Den här boken vänder sig dock inte till mina elever som är vuxna men trots det så finns det en del gobitar som även passar i våra klassrum.

Det finns några avsnitt i boken som känns mer relevanta för mig och min undervisningssituation och de tar upp: Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur kan jag praktiska arbetet med inkludering och språkstödjande undervisning för att få det att fungera bättre? Hur kan man arbeta med nyanlända utifrån en vetenskaplig grund?

Boken är en antologi och det är 21 olika författare som bland annat beskriver hur skolan kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända. Boken är uppdelad i tre delar där del ett beskriver olika tankemodeller, attityder och föreställningar i ämnet. syftet med del ett är att,

ge skolans personal begrepp och system av tänkande… med vars hjälp man kan analysera, förstå och förändra tänkanden som hindrar skolans utveckling utifrån mångfald (Lahdenperä Pirjo, s.29).

Kapitel ett ger mig en större förståelse för mångkulturell integration. Hur definierar vi integration? Vad innebär det för oss pedagoger? Jag får också en större förståelse för vad två-/ flerspråkighet innebär. Är du nyfiken på skillnaden? Då ska du absolut läsa kapitel två, Flerspråkighet - föreställningar och attityder (Eva Sundgren) som i alla fall gav mig en större förståelse varför ett flerspråkigt klassrum är viktigt.

Flerspråkighet är en resurs för alla, inte bara för nyanlända elever (s.67)

I del två behandlas olika undervisningsformer och där finns också en del didaktiska diskussioner om hur du som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. De olika kapitlen i del två beskriver till stor del från perspektivet elever - föräldrar, vilket gör att jag inte riktigt känner att jag får ut så mycket av det. Dock finns det delar som jag även kan applicera på mina vuxna elever som t.ex. kapitel fem som beskriver hur studiehandledning på modersmål kan integreras i undervisningen,

Det är en stödinsats som siktar mot att eleven genom att använda sitt modersmål ska kunna lära mer (Karin Sheikhi & Tamar Ucar, s.117).

Del tre ger ämnesdidaktiska exempel som är hämtade från autentiska lektionstillfällen och tanken är att ge inspiration och tips. Här hittar jag gobitar i kapitel tolv “Musik, glädje, inkludering” (Hans-Olof Gustavsson & Anna Ehrlin).

Att arbeta med musik har jag lite erfarenhet av och mina elever älskar det. Texten får en mening vilket jag får stöd i från författarna,

I texten uppmärksammas betydelsen av en didaktisk medvetenhet om musik som ett värde i sig, musik som en social verksamhet och musik som redskap för lärande...där särskild uppmärksamhet riktas mot språkutveckling (s.283).

Jag tycker att du som jobbar med nyanlända elever, oavsett vilka åldrar, ska läsa den här boken. Jag lovar att du hittar gobitar som passar dig.

/Elisabeth Klippel Berglöf, SFI-lärare, Allevux, Hallsberg

Senast uppdaterad:

Publicerad: