Bokblogg: Mina känslor och jag, av Liv Svirsky

Att prata om känslor är inte alltid det lättaste, men ack så viktigt. Liv Svirsky är psykolog och har skrivit boken ”Mina känslor och jag” och den handlar om känslor och riktar sig till barn och unga. I boken får vi följa Mary som ska åka och hälsa på sina kusiner. Under resan kommer Mary att känna flera olika känslor och efter varje kapitel förklaras en känsla i taget. I vilka situationer kan man känna en viss känsla och hur känns det i kroppen då? Vad kan man göra för att hantera olika känslor? Till varje kapitel finns diskussionsfrågor som kan vara till hjälp att reflektera över hur man själv upplever olika känslor utifrån olika situationer.

Alla känslor är okej

Budskapet i boken är att alla känslor är okej och att det inte finns några bra eller dåliga känslor. Att förstå sina känslor gör det lättare att ta hand om dem för att kunna må bra. Det är också viktigt att träna på att tolka och förstå andras känslor. Även om alla känslor är okej är det inte okej att göra vad som helst när man känner olika känslor. Då är det viktigt att kunna prata om vilka strategier man kan använda sig av för att kunna hantera sina känslor på ett bra sätt.

Kan användas på olika sätt

Boken kan användas på flera olika sätt. Antingen kan man använda den som en högläsningsbok även om det är korta kapitel och sedan avsluta varje kapitel med att diskutera en känsla i taget. Hur diskussionerna ska gå till får man anpassa den elevgrupp man har. För att så många som möjligt ska våga komma till tals är mindre grupper att rekommendera då det kan vara känsligt att prata om känslor.

Ett annat sätt att jobba med boken kan vara att låta eleverna skriva ner sina tankar utifrån diskussionsfrågorna. Väljer man att låta eleverna skriva svaren är det bra att fundera på hur eleverna ska kunna ta del av varandras tankar och att få respons på det man skrivit. Att låta eleverna ta del av varandras tankar är ett sätt att normalisera var och ens känslor och för att få veta att det kan vara fler som upplever känslor på samma sätt.

Boken kan också användas som en uppslagsbok och inspirationskälla i arbetet med värderingsövningar kring känslor. Självklart kan man också välja att köpa in en klassuppsättning där man låter alla elever läsa boken och sedan arbeta med den på valfritt sätt utifrån vad man tror passar gruppen bäst.

Boken kan bli ett viktigt redskap i arbetet att förebygga och främja barn och ungas psykiska hälsa.

/Sofie Norelius, specialpedagog på Lotsen, Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: