Gå till innehåll
 • Start
 • / Bloggar
 • / Bokblogg: Lektionsdesign – en handbok av Helena Wallberg

Bokblogg: Lektionsdesign – en handbok av Helena Wallberg

Boken Lektionsdesign – en handbok, riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare som vill reflektera och förbättra delar av sin lektionsuppbyggnad. Det här är boken jag önskade att jag hade haft när jag var ny som lärare, Wallberg lyckas med att på ett enkelt sätt sätta ord på den tysta kunskap som erfarna lärare har kring hur de planerar och genomför sina lektioner.

Bild på boken Lektionsdesign

Författaren har valt att använda begreppet lektionsdesign för att komma ifrån lektionsplanering som kan ge förväntningar på ”en färdig produkt”. Genom att använda begreppet lektionsdesign så finns det mer utrymme att forma undervisningen aktivt under tiden lektionen pågår. Design som begrepp syftar till att ge undervisningen både struktur i planerandet och flexibilitet i utförandet. Jag uppskattar att hon genom sin bok visar hur viktigt det är med tid för planering av undervisning.

Författaren till boken heter Helena Wallberg och hon driver bloggen specialpedagogen – det inkluderande klassrummet. Den handlar om undervisning och inkludering. Hon är en erfaren lärare och det märks i den trovärdigheten som jag känner när jag läser boken.

Det som genomsyrar boken är att Wallberg har medvetet valt att lägga fokus på en differentierad och inkluderande gruppnivå i klassrummet istället för att fokusera på enskilda anpassningar för individer. Skolan och specialpedagogiken har tillviss del haft en tradition att ha en undervisningsnorm i klassrummet och sedan individuella speciallösningar vid sidan om. Här presenterar hon ett alternativ till det. Hon går metodiskt igenom hur läraren kan gå tillväga vid lektionsplanering för att göra undervisningen differentierad och inkluderande för eleverna.

Boken är uppdelad i dessa åtta delar:

 1. Sätt igång lektionen – ritualer och rutiner
 2. Skapa nyfikenhet och engagemang
 3. Klargör förväntningar
 4. Aktivera och träna
 5. Bearbeta och reflektera
 6. Ta reda på vad eleverna kan
 7. Avsluta lektionen
 8. Bedöm undervisningen formativt

Författaren skriver som hon lär, så boken passar både som stöd för nyutbildade lärare, i samtal med VFU-studenter och för mer erfarna lärare. Grunderna i lektionsdesignen presenteras på ett lättbegripligt vis, råd och tips presenteras och i slutet av varje kapitel finns det en fördjupning där Wallberg kopplar till aktuell forskning och undervisningstrender. Fördjupningarna ger de mer erfarna lärarna en snabb uppdatering på relevant forskningsläge och kanske ny inspiration till sin undervisning.

En lättläst bok som ändå synliggör komplexiteten i undervisningen och ger ord till den tysta kunskapen erfarna lärare har. Boken följer en tydlig struktur men bakar ändå in flexibilitet i sina exempel. Wallberg har medvetet tagit bort åldersfaktorn på eleverna för att boken ska kunna fungera för samtliga stadier och kanske också ämnen. Fokuset ligger på undervisningens former som skapar en språngbräda till egna idéer kring undervisningen.

/Marie Lewicki gymnasielärare på Rudbecksgymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se