Bokblogg: Jobba smart - din vägledning som lärare

Bok på ett skrivbord

Helena Kvarnsell (lärare i matematik, NO och teknik) har skrivit boken ”Jobba smart - din vägledning som lärare” där läsaren får tips på hur man kan lägga upp sin planering och undervisning för att hinna med det som ska göras. Boken är indelad i kapitel som berör följande teman: styrdokument, förtroendefulla relationer, eleverna ska göra jobbet, IT, planering, tydlighet och transparens samt utveckling. Boken passar dig som vill ha tips och idéer på hur du kan tänka kring att lägga upp din planering. Kanske är du ny i läraryrket eller så har du arbetat ett tag och vill ha nya infallsvinklar? Det handlar inte om några konstiga tankar (och mycket är säkert sådant som du redan har tänkt prova), men ibland är det som bekant bra att få nya sätt att tänka från olika håll.

Något av det viktigaste för att skapa bra balans mellan arbete och fritid är enligt Kvarnsell att kunna sina läro- och kursplaner. Det tillsammans med tydliga planeringar av arbetsområden kommer hjälpa dig mycket. En tydlig planering av ett arbetsområde med kopplingar till kursplanen gör eleverna tryggare. Kvarnsell skriver också om hur du kan planera undervisningen digitalt. I dag finns det många hjälpmedel där du kan planera arbetsområden genom att välja centralt innehåll och sedan koppla det till kunskapskraven. En planering som görs digitalt kan också delas med kollegor (och elever och vårdnadshavare) på ett enkelt sätt, vilket såklart underlättar om du är sjuk eller om kollegor ska samarbeta. Samarbete mellan lärare och ämnen är ytterligare en framgångsfaktor som Kvarnsell trycker på.

Eleverna känner sig trygga när de vet vad som förväntas av dem och för dig som lärare är det lättare att bedöma elevernas arbete.

Det är även viktigt att göra eleverna delaktiga i planeringen. Elevernas delaktighet kan leda till att de blir medvetna om sitt eget lärande, samtidigt som det tränar ansvarstagande. Delaktigheten kan också bidra till minskad stress hos eleverna då de upplever större inflytande och får mer kontroll över vad som kommer att hända under terminen och läsåret.

Sammanfattningsvis: det här är en lättläst bok som skulle kunna ges som ”välkommen till jobbet”-present till nya (både nyexaminerade och nyanställda) på skolorna, som en hjälp i att bli bättre på att strukturera arbetet.


/Erika Hörnlund, lärare, Sveaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: