Bokblogg: Hjärnsmart Pedagogik - stimulera barns lärande, empati inre lugn och självkontroll 

”Barn gör rätt om de kan” är en tongivande devis för oss som befinner oss på pedagogiska arenan för närvarande. Barn agerar i relation till det sammanhang de ingår i, och utifrån de förutsättningar de har. Boken jag fick i min hand att recensera, Hjärnsmart Pedagogik -stimulera barns lärande, empati inre lugn och självkontroll av Anette Prehn (sociolog, föreläsare och författare), är tänkt att bidra till en ökad förståelse för just detta ”...om de kan”, genom att sammankoppla aktuell hjärnforskning med pedagogisk praktik.

På det hela taget är det oftast ”hjärnlogiskt” att barnet reagerar som det gör. (…) I de allra flesta fall kan vi vuxna designa miljön runt barnet ännu mer hjärnsmart genom att anpassa omgivningen och stimulera på ett bättre sätt.

Bok på ett skrivbord

Kunskapen om hjärnan och dess funktioner har exploderat under det senaste decenniet. Genom att vi förstår hur hjärnan fungerar och arbetar för att barnen själva får insikt, hjälper vi barnen till inre kontroll, empati samt att få bättre förutsättningar till att ta in information och bearbeta den så att ett lärande kan ske, menar författaren. Vi blir då hjärnsmarta pedagoger med hjärnsmarta barn! Spännande!

Hjärnans logik kan antingen främja eller hämma lärande, och det finns vissa saker vi behöver veta om hjärnan som har betydelse för maximalt lärande.

I fem huvudkapitel får vi möta några för lärandet centrala delar och funktioner i vår hjärna.

- Amygdala, hjärnans larmcentral och relevansdektor. I rätt läge är en förutsättning för lärande, men när den triggas för mycket grumlas andra viktiga funktioner i hjärnan.

- Arbetsminnet, hjärnans temporära whiteboardtavla. Här lagras information tills vi bestämt oss för hur vi ska bearbeta den vidare. Whiteboardtavlan kan dock snabbt fyllas, av saker man behöver komma ihåg eller oroar sig för, eller nya spännande idéer. Då är det lätt att vissa tankar försvinner och det kan också blir svårt att fokusera.

- Frontalloben, hjärnans beslutfattarcentrum. Här finns de exekutiva funktionerna, som konsekvenstänk, impulskontroll, inlevelseförmåga, koncentration, abstrakta resonemang, förmåga till självinsikt, med mera. Dessa är under utveckling i hela barndomen, och när Amygdala triggas försämras dessa funktioner.

- Hippocampus är vårt minnescentrum som skapar en helhet utav alla små delar som ett minne eller ett lärande består av, från många olika delar av hjärnan. Ju fler och ju mer utvecklade associationer vi har till ett lärande, ju fler vägar skapas att få tillgång till det.

- Hjärnans neuroplastiska förmåga. Våra hjärnor är flexibla och formbara, varje gång vi lär skapas nya nervbanor, vår hjärna utvecklas. Men, de är också bekväma, det är lätt att fastna i gamla tankebanor och vanor. Vi behöver utmanas!

Så länge omgivningen är tillräckligt utmanade, varierad och stimulerande så utvecklas hjärnan hela tiden

Jag själv arbetar med förskolebarn och jag känner att boken har berikat min kunskap om hjärnans funktioner, samt gett mig flera verktyg att arbeta med direkt. Ett exempel är tips på att visualisera amygdala-triggningar för barnen med olika färger; en amygdala-klocka/amygdala termomeneter-, eller med en omskakningsbar amygdala-flaska, för att skapa förståelse för sina och andras känslor och hjälpa barnen till självreglering. Ett annat exempel är konkreta tips på hur man vänder negativa meningar som utgår från nej och inte, till positiva, lösningsinriktade uppmaningar för att hjälpa hjärnan knyta nya konstruktiva nervbanor.

I boken varvas forskningsreferenser med konkreta pedagogiska tips och igenkänningsbara vardagsexempel, och jag tycker författarens intentioner med boken som en bro mellan forskning och praktik uppfylls väl.

Utifrån Skollagens formulering att utbildningen, våra pedagogiska verksamheter, ska vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” blir detta en väldigt relevant bok för alla som arbetar med barn i förskola och skola.

/Madelene Myring, avd Polstjärnan, Garphyttans förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: