Bokblogg: Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta av Johanna Appelquist och Helena Marken

Jag blev intresserade boken direkt när jag läste titeln. Äntligen mer litteratur om förskolans yngsta barn! Har själv funderat och utmanat mig i tankarna i hur demokratibegreppet genomsyrar utbildningen och undervisningen.

Johanna Appelquist och Helena Marken fick Ulla-Britt Brunns stipendium 2015 och har sedan dess skrivit och arbetat med denna bok på lediga stunder. Deras energi och starka intresse för att arbeta med förskolans yngsta genomsyrar hela boken.

Boken är fylld till bredden med foton av Appelquists och Markens arbete, där demokratibegreppet är satt i fokus. De visar metodiskt hur vi genom ett projekterande förhållningssätt kan arbeta med 1-2-åringar i förskolan. Med ett sylvasst lyssnande, en gedigen yrkeserfarenhet och ett tydligt syfte får vi som läsare följa Appelqvist och Marken och förskolans 1-2-åringar genom ett utforskande av platser.

Appelqvist och Marken tar ett omtag om begreppet demokrati. Författarna beskriver i början av boken hur de tillsammans med barnen utforskar gården. De har från början inte tänkt ha några leksaker med. De vågar ändra på det beslutet när de upptäcker att ett av barnen leker med en röd boll precis när de ska börja sitt projekterande ute på gården. Barnet får ta med bollen ut och vi får sedan följa hur barnet utforskar gården med bollen som redskap. Vi får följa analysen och reflektionerna kring hur detta beslut får barnen att upptäcka nya platser på gården.

Författarna trycker på vikten av en "hundraspråkig inställning" där barnen kan få uttrycka sig på olika sätt, vilket i sin tur ökar möjligheten till att arbeta med demokrati bland förskolans yngsta. Författarna är övertygade om att våra yngsta, som har ett begränsat verbalt språk, behöver de "hundra språken" för att kunna göra sin röst hörd.

Författarna menar vidare att ett projekterande och inlyssnande förhållningssätt, med ett noggrant dokumenterande och ihärdigt analyserande, ger oss pedagoger en större möjlighet till att skapa en demokratisk mötesplats på förskolan åt 1-2-åringarna.

Ettåringar måste få leva och uppleva demokrati! (citat ur boken)

Denna bok rekommenderas varmt av mig till alla som jobbar i förskolan. Boken är lättillgänglig för den ovana läsaren, och för den som är en van läsare lämnar den många dimensioner att analysera.

/Camilla Mellgren, förskollärare på förskolan Fåraherden i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: