Bokblogg: Fyrtio minuter - hundratals beslut.

Bok på ett skrivbord

John Steinberg beskriver själv att syftet med boken är att ge en översikt över sådant som en pedagog möter under en vanlig lektion eller aktivitet. Att vara pedagog handlar inte bara om att undervisa. Det är mycket mer som tillkommer i arbetet. Det är dokumentation och utvärderingar med mera. ”Förutom att du ska planera det du ska göra med eleverna ska du reda ut konflikter, ha kontakt med föräldrar…” och så är det ju. Arbetet är långt mycket mer än att undervisa!

Boken är uppbyggd av många korta kapitel som tar upp sådant som kan vara bra att tänka på som pedagog. Det är kapitel som ”förstå ditt uppdrag”, ”relation med elever som är svåra att nå”, ”anpassa möbleringen” och mycket annat.

Boken kan säkert uppfattas som ett färdigt recept på undervisning; ”gör så här så lyckas du”, men jag tror inte att det är så enkelt. Det går inte att läsa sig till hur man ska vara en bra pedagog. Du kan läsa och hämta inspiration eller information, men var försiktigt med att köpa en persons åsikter rakt av.

Det finns saker i boken som jag håller med om, till exempel att rutiner är viktiga för pedagoger och för elever. Steinberg skriver att ”rutiner, ritualer och traditioner är pedagogens bästa vänner” (s 40), och det kan nog många av oss skriva under på! Rutiner ger struktur, vilket leder till förutsägbarhet och elever som vet vad de förväntas göra. Det finns även sådant som jag inte tycker är lika välformulerat (eller genomtänkt?). Bland annat uttrycker Steinberg att det ofta finns tre-fyra pojkar i en grupp som både ger och tar energi och som är svåra att nå, och skapa en god relation till. Helt ärligt - det finns väl i sådana fall minst lika många flickor som har exakt samma egenskaper som dessa tre-fyra pojkar? Måste vi överhuvudtaget blanda in elevernas kön när vi pratar om elever som är ”svåra att nå”?

Boken behöver förmodligen inte läsas från pärm till pärm. Den kan läsas så, men jag skulle föreslå dig att hellre använda den som en ingrediens av flera i ett recept på hur du vill/ska arbeta. Blanda in forskning och erfarenhet även från andra håll.

 

/Erika Hörnlund, lärare, Sveaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: