Bokblogg: Förändringsprocesser i förskolan, av Maria Elbrand och Therés Åkerblom

Boken Förändringsprocesser i förskolan är skriven av Maria Elbrand, som också driver Instagramkontot "denförundrade" och Therés Åkerblom som har instagramkontot "paddagogen" som jag har följt länge. Så när jag läste att de skulle skriva en bok ihop växte mina förväntningar sig höga fort. Efter att ha läst boken inser jag att jag kommer behöva läsa den flera gånger till. Boken väcker många funderingar som kräver tid, reflektion och mod att ta till sig.

En konst att utveckla verksamheten tillsammans

Varje kapitel i boken avslutas med ett avsnitt med frågor/tankar/uppgifter att jobba vidare med. På bokens baksida kan man läsa:

Det går inte att driva förändring på måfå utan kompassnål. Det krävs en samsyn, gemensamma ställningstagande och en plan för varför, vad och hur saker ska genomföras.

Det är en konst att utveckla verksamheten tillsammans så alla känner sig delaktiga, engagerade och att varje kollega känner och tar ansvar för förändringsprocessen.

Boken inleds med ett kapitel om att det krävs mod att förändras och utvecklas. Att vi måste börja någonstans, och att det är med oss själva vi behöver börja – det är där kraften och passionen finns.

Vikten av självreflektion

Författarna lyfter vikten av reflektion med andra, men framförallt självreflektion. De lyfter också vikten av att våga visa sig sårbar, att det kan förvandlas till en styrka genom att vi blir mer mottagliga när det gäller vårt egna agerande men också medvetna om hur viktigt det är att lyssna in andra. Frågan är om vi vågar rikta luppen mot oss själva eftersom vi är vårt viktigaste redskap?

Författarna lyfter också vikten av att diskutera människosyn och genom det få mer kunskap kring andras olika uppfattningar och hur de kan påverka både oss själv och de vi möter i vårt arbete.

Ett av kapitlen heter "Att leda sig själv inifrån och ut" och handlar om förmåga att leda sig själv i en föränderlig värld. Det kräver självkännedom och medvetenhet om sina värderingar, reaktioner och drivkrafter. Utifrån det kan vi vara självstyrande och vila tryggt i vem vi vill vara i våra professionella jag.

Olika ledarstilar behövs

Jag har alltid tyckt om ledarskapsfrågor och haft möjlighet att diskutera det i olika situationer under mitt yrkesliv. Vår förskollärarroll ser helt annorlunda ut idag mot när jag började jobba för 20 år sedan. För mig är ledarskap grunden till vårt arbete som förskollärare idag. Det finns många olika slags ledare och ledarskap. Elbrand och Åkerblom lyfter Daniel Golemans 6 olika ledarstilar: den drivande ledaren, den empatiska ledaren, den visionäre ledaren, den coachande ledaren, den befallande ledaren och den demokratiska ledaren. Alla ledarstilar behövs, alla har sina för- och nackdelar.

Förändringsprocesser tar tid. Författarna lyfter genom hela boken hur viktigt det är att inse att förändringar tar tid och kraft.

Vikten av en flexibel organisation och struktur

I ett av kapitlen lyfts vikten av en flexibel organisation och struktur. Elbrand beskriver hur hon under sitt yrkesliv har mött olika begrepp, såsom tema, projekt, projekterade arbetssätt och som nu har blivit processinriktat arbetssätt. Vi pedagoger kan tolka begrepp olika och ord kan klinga olika för olika personer. Elbrand lyfter vikten av att ha en samsyn kring de begrepp vi använder och använda ord som betyder och står för det vi vill och är ute efter.

Vi vet inte vilka kunskaper som krävs i framtiden. I den oerhört komplexa situation som det innebär blir det därför avgörande att pedagoger hela tiden, aktivt och medvetet, arbetar med sin egen utveckling som pedagog.

Den meningen sammanfattar grunden till tankarna i boken. Jag önskar och hoppas att Åkerblom och Elbrand kan tänka sig att skriva ytterligare en bok. Då kommer jag kasta mig över även den. Tack för att ni delar era tankar och funderingar. Det kommer vara många som känner igen sig i detta!

/Camilla Mellgren, utvecklingsledare Mejeriets förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: