Bokblogg: Flyktfåglarna som inte kunde flyga

Boken Flyktfåglarna som inte kunde flyga

I en tid då våra barn och ungdomar i förskola och skola möter allt fler jämnåriga flyktingar i sin direkta närhet är det av stor vikt att som pedagog kunna bemöta frågor och funderingar på ett bra sätt samt kunna förklara vad det kan finnas för anledningar till att våra nya vänner har lämnat sin hemländer och hamnat här hos oss i Sverige. För barn i förskolan och de tidigare åren i grundskolan kan det dock vara svårt att förstå de berättelser och förklaringar som de möter eftersom de kan uppfattas som abstrakta och främmande för barn i vår del av världen. Flyktfåglarna som inte kunde flyga, förklarar allt detta på ett sätt som är lite enklare för små barn att relatera till och underlättar därmed förståelsen av detta mycket aktuella och viktiga ämne.

I boken får vi följa med fågeln Felix som, tillsammans med sin familj, blir tvungen att lämna sitt fågelbo på Hemmaön för att bege sig över havet till en säkrare plats - Bortaön. Det hela börjar när Hemmaön en morgon blir invaderad av Bovfinkar. Fruktansvärda fåglar som släpper ruttna gamla grönsaker över ön och hotar med att stjäla de andra fåglarnas frön.

Flyktfåglarna är dock en aning speciella eftersom de, i likhet med sina släktingar pingvinerna och strutsarna, inte kan flyga. Men de lyckas ändå ta sig den långa resan över havet på en val tillsammans med många andra flyktfåglar. På sin flykt mot tryggheten möter de bl.a. en lurig Spelikan, en språkbegåvad Stolk och den inlyssnande Asylstaren.

Bokens syfte är att visa ett mångkulturellt perspektiv och fåglars lika värde: "Alla fåglar har rätt till lika behandling – oavsett färg, storlek, flygförmåga och antal frön."

Fredrik Kellin

Bokens författare, Fredrik Kellin, skriver allegoriskt och målande om flyktingskrisen  och dess följder. Som pedagog kan det vara en god idé att själv ha läst boken och funderat kring innehållet innan den högläses för barn och elever, eftersom det passar bra att göra egna kopplingar till den pågående flyktinsituationen.

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: