Gå till innehåll

Bokblogg: En skola att längta till

Lars Risberg, kurator, har läst boken En skola att längta till av Titti Ljungdahl: "Det är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen".

Antalet elever med problematisk (eller omfattande) frånvaro, så kallade hemmasittare, ökar för varje år. Samtidigt upplever allt fler elever en ökande stress i skolan. Något måste göras för att vända utvecklingen.

2018 debuterade Titti Ljungdahl som författare med boken En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro. Syftet med boken var att Titti ville dela med sig av sina erfarenheter efter att ha arbetat inom skolans värld i 30 år i roller som lärare, verksamhetsutvecklare, rektor och skolutvecklare. Boken riktar sig till skolpersonal, skolchefer och föräldrar som vill pröva nya arbetssätt i skolan kring elever med frånvaroproblematik.

Vi började snart söka information på internet om elever med stor frånvaro. Det fanns inte mycket skrivet om hemmasittare, nästan ingenting alls.

Tar sin utgångspunkt i två projekt

Boken tar sin utgångspunkt i två projekt som författaren har varit med och drivit. Det ovanstående citatet är hämtat från år 2006 då Titti tillträdde som rektor på Almåsskolan (åk 4-9). Hon upptäckte att det fanns några elever som inte gick i skolan trotts upprepade insatser utförts för att få tillbaka eleverna till skolan. Hon såg även ett mönster i närvaron, nämligen att det gått bra de första åren i grundskolan men att dessa elever redan i årskurs 5 och 6 hade sporadisk frånvaro som ofta började med somatiska symptom. Eleverna upplevdes som helt omotiverade att gå till skolan och skolans standardlösningar (anpassat stöd, enskildundervisning, extra lärarstöd och åtgärdsprogram) fungerade inte. Skolan blev nu tvungen att hantera en ny typ av elever, för att kunna möta dessa elever fick de tänka om och tänka nytt.

Eleverna upplevde att skolan var meningslös och ofta gav dem ångest. Helst ville de inte tänka på skolan. De valde bort den. Då uppstod projekttiteln Elever som zappar skolan

Projektet startade med att de ordnade en lokal på skolan, som kom att kallas för Studiehörnan. Eleverna som skulle gå där fick själva vara med och inreda klassrummet. Tillsammans med sina kollegor utvecklade Titti ett kartläggningsverktyg för att undersöka vad elevernas frånvaro berodde på samt hur de själva önskade att utforma sin skolgång. Elevernas utbildning utformades därefter kring de ämnen och intressen eleven hade. Att arbeta med skolämnen på andra sätt en de traditionella blev en väg tillbaka till skolan. Exempelvis fick en elev som gillade musik och foto gestalta en berättelse i svenskundervisningen. Ett annat exempel var en flicka som var intresserad av hästar men enligt vissa var obildbar i matematik. Då hästintresset kopplades ihop med matematiken kunde hon räkna ut alla utgifter för att hålla sin häst i stallet. Som rektor kunde Titti få frågan om hur eleverna låg till kunskapsmässigt utifrån betygskriterierna, och visst var det så att flera inte nådde målen, men frågan är vart de skulle befunnit sig om de blivit kvar hemma?

Skolfrånvaro är ett komplext område och det finns lika många orsaker till att inte gå i skolan som det finns hemmasittare.

Boken kan vara en dörröppnare

En skola att längta till är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen. Många grundläggande kunskaper förklaras på ett enkelt och översiktligt vis, exempelvis om hur frånvaron ser ut nationellt, information om neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), rådande lagtexter, konkreta listor på framgångsfaktorer och idéer kring hur skolan kan utvecklas till att bli en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Boken berör även förhållningssätt så som lågaffektivt bemötande och KASAM och refererar till några av de stora författarna inom området till exempel Ross Green, Aaron Antonovsky, Bo Hejlskov Elvén och Malin Gren Landell.

Skolfrånvaro är ett komplext område och det finns lika många orsaker till att inte gå i skolan som det finns hemmasittare. I min profession som kurator möter jag många skolor för att konsultera och handleda i frågor som rör elever med hög frånvaro. Likt författaren till boken ser jag också att frånvaroproblematik och psykiskohälsa hos unga växer och går allt lägre ned i åldrarna. Skolan har ett stort ansvar idag, inte bara för de frånvarande eleverna, tiden kan ibland vara knapp för att inhämta ny kunskap och information. Genom bokbloggen vill jag därför tipsa om En skola att längta till.

/Lars Risberg, kurator Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se