Bokblogg: Elevens lärande – handledning i klassrummet, av John Steinberg

”Är det inte märkligt att man så sällan diskuterar hur inlärning går till, särskilt i skolsammanhang?” Detta citat inleder andra kapitlet i boken Elevens lärande – handledning i klassrummet, av Steinberg och den fångade mitt intresse direkt. Det är alltid lika spännande att hitta ny litteratur som är värd att rekommendera till andra lärare och här har jag definitivt en. Det tog mig inte många sidor in i boken innan jag insåg att denna kommer jag definitivt att vilja berätta vidare om. Att den dessutom är lättillgänglig var ytterligare en positiv aspekt.

Lättläst om handledning, lärstrategier och metakognition

Så vad vill denna bok fokusera på? John Steinberg är fil.dr i pedagogik och lärarfortbildare. Han har författat ett antal böcker under åren och i denna väljer han att lägga fokus på handledning, lärstrategier och metakognition. Det kan låta väldigt mycket på en och samma gång, men jag fann den vara oerhört lättläst. Det hade lätt kunnat bli en tung historia, men i stället tar Steinberg oss på en resa där han väver in teorier, exempel och en hel del förslag på övningar. Att han dessutom ser till att ge utrymme till många elever i olika intervjuer resulterar i en tämligen bra bok som får en att reflektera utmed läsningens gång på ens egen handledning i klassrummet.

Konkreta övningar

Det tog alltså inte långt tid att ta sig genom boken och som läsare vandrar jag tillsammans med författaren på denna resa. Steinberg har sin speciella stil när han skriver och hans röst är väldigt tydlig även i denna bok. Boken kan läsas från pärm till pärm, men den kan också användas som en ”go-to-bok", för här finns det mycket tips på konkreta övningar att göra i klassrummet samt checklistor. Så som till exempel checklista B: När du handleder elever.

Använd checklistan för att komma på bästa sättet att handleda och hjälpa till. Vi vet att elever tar emot information på olika sätt och reagerar olika på hur du går fram och hjälper till (s.121).

Steinberg skriver att han har som mål att dela med sig av sina egna erfarenheter kring det som han har sett har fungerat i skolan. Därför vill denna bok lyfta just arbetet med lärstrategier och där eleverna sätts i fokus utifrån syftet att de behöver verktyg att kunna sätta ord på hur deras eget lärande sker.

Människor som ser sina mönster för att till exempel lösa problem, övervinna hinder, få saker gjorda med kvalitet, samarbeta väl med andra eller utnyttja sina talanger har tillgång till strategier när nya utmaningar dyker upp” (s.78).

Så det jag tar med mig är vikten av att som lärare kunna anpassa sin handledning utifrån den situation som man befinner sig i. Att snabbt kunna avläsa eleven och hitta den strategin som den bäst kommer att svara mot. För huvudsaken är att stärka elevernas tilltro till sig själva och sin förmåga att lära sig.

/Petra Lycke, specialpedagog inom samlad elevhälsa, Mullhyttans skola

Senast uppdaterad:

Publicerad: