Bokblogg: De yngsta barnen och undervisningen, av Lena Edlund

Lena Edlunds bok De yngsta barnen och undervisningen riktar blicken mot oss pedagoger och vad vi (enligt Edlund) behöver för att göra undervisningen med de minsta barnen kreativ och lärande. Edlund menar att det finns en föreställning om att ”vem som helst” kan arbeta med de yngsta barnen och att det har lägre status än att arbeta med de äldre. Det är tvärtom, menar Edlund.

För att arbeta med de yngsta krävs lyhördhet, mognad som pedagog och perspektiv på sig själv. Det krävs också reflektions- och analysförmåga, djup kunskap om såväl läroplan som forskning. Dessutom behöver vi vara modiga, klara av att släppa kontrollen och stå ut med känslan av kaos.

Allt det berörs i boken och kopplas ihop med undervisning för de yngsta barnen. Boken inleds med två kapitel som handlar om introduktionen. Edlund menar att ”Den första undervisningen sker under introduktionen”. Förskolor som Edlund har besökt säger ofta att de lägger stor vikt vid Läroplanens kapitel Normer och värden och att de andra kommer senare. Edlund menar att alla kapitel är lika viktiga att arbeta med från början och av erfarenhet så behöver barnen inte vara helt trygga innan riktad undervisning kan ske.

Undervisningen med de yngsta bygger på lek, rörelse och utforskande.

Bokens följande kapitel handlar om hur undervisning kan gå till i kroppsliga och estetiska uttryckssätt, omsorg och rutiner, samlingar, miljö och material. Edlund menar att för att undvika att hamna i ”pratundervisning” är det bättre att se exempelvis de estetiska och lekfulla uttrycken som medel eller en metod, det vill säga att ge barnen möjlighet att ”göra” målen genom lek och skapande.

För att undervisningen inte ska få karaktären av lösryckta 'happenings' behöver den fördjupas.

De sista kapitlen handlar om att följa upp och fördjupa undervisningen, förskollärarens ansvar och det egna ansvaret. Edlund betonar vikten av att undervisningen har mål och syfte. Huvudfrågan är ”varför barnen ska lära sig det vi tänkt”. Det behövs planering, reflektion och förberedelse innan men det är minst lika viktigt att följa upp undervisningen. Edlund skriver att vi behöver diskutera vad barnen har lärde sig och hur vi ska fortsätta. Hon skriver även att vi behöver diskutera om barnen tog egna initiativ värda att bygga den fortsatta undervisningen på.

Jag tycker att Edlunds bok har många bra tankar som kan lyftas upp och reflekteras kring. Vissa saker öppnar upp ögonen medan andra är bekräftelser på att vi gör ett bra arbete med de yngsta barnens undervisning. Texten är lättskriven och kapitlen i boken är lagom långa. De flesta kapitlen avslutas med ”Pröva i praktiken”-punkter, vilket gör att boken lämpar sig bra som underlag till diskussioner och samtal på hela förskolan med all personal och alla barnens åldrar kring hur undervisning kan bedrivas.

/Anna Eklöf, Förskolan Beckasinen

Senast uppdaterad:

Publicerad: