Bokblogg: Det hållbara arbetslaget – Samspel och självledarskap i förskolan, av Camilla Vahlberg

Hur skapar vi ett gott samarbete och samspel i våra arbetslag i förskolan? Vilka delar krävs att vi uppmärksammar och arbetar aktivt med i våra arbetslag? Vad krävs av oss för att skapa arbetsglädje hos oss själva men även hos våra kollegor? Att skapa ett klimat av gott samspel och ökad kvalitet samt inre hälsa hos oss alla i förskolan? Denna bok är absolut en bra start i det arbetet.

Som Camilla Vahlberg skriver så är samspel en process, något komplext, inget som är klart, utan något vi aktivt måste arbeta med för att uppnå det goda samspel som vi också vill spegla till förskolans barn.

Var och en i vårt arbetslag är en viktig kugge för helheten. Det spelar stor roll hur varje kollega väljer att bidra, och med vad. Var och en är delaktiga i att sprida negativa och positiva ringar på vattnet för sig själv och andra (Vahlberg, 2023, s. 19).

Väl förankrade exempel

Vahlberg har valt ut väl granskade delar och presenterar dem bra med upplägg och innehåll. Delar såsom kommunikation, stress, konflikter och självledarskap öppnar upp flera olika tankar. Det är inga kapitel som grottas ned i på djupet utan de ger mer en vilja att lära mer och skapar nya insikter. Det är ens egna tankar som, iallafall för mig, svävade iväg och kopplades till min roll och arbete för vidare utveckling. Upplägget med väl förankrade exempel kopplade till förskolan gör att det inte känns övermäktigt att börja med att rannsaka sig själv med hjälp av boken.

När vi håller fokus på vad vi själva bidrar med i våra yrkesroller, främjar det en öppen kommunikation och gemensamt lärande (Vahlberg 2023, s. 23).

Det är lätt att fastna i de svåra stunder vi hamnar i med bortfall av personal och en arbetshög som bara växer, stora barngrupper, utbildningar, psykiskt och fysiskt mående osv. Men hur gör vi för att skapa en balans? Hur skapar vi denna känsla av sammanhang, KASAM, som Vahlberg beskriver, där vi känner att vi har en begriplighet kring det vi gör, att vi kan hantera det vi gör samt finner det meningsfullt? Jag tror att denna bok skulle bidra till mycket. Att aktivt arbeta med den och dess olika delar och reflekterande frågor tillhörande varje kapitel skulle kunna öppna upp oss till att hitta oss själva i vår roll och på så sätt främja arbetet i att hitta vi:et och arbeta oss mot det vi vill tillsammans.

Fyra grupputvecklingsfaser

En del Vahlberg tar upp är fyra olika grupputvecklingsfaser. Vad de olika faserna innebär, vad fokus ligger på samt hur vi arbetar för att komma vidare. Vidare till att nå ett arbete och produktivitet där vi tillsammans arbetar effektivt, där vi tillsammans har uppnått KASAM. Att arbeta med detta tycker jag skulle vara extra intressant vid de omorganisering av arbetslag som vi ofta gör i förskolan vid terminstarter, uppsägningar och likande. Var står vi som arbetslag? Vad behöver vi som grupp och vad behöver jag som individ och hur möts vi?

Har vi som pedagoger eller rektor, kännedom och grupputvecklingsfaserna kan vi också förstå våra egna och varandras beteenden och sträva efter att bli ett team. Den största vinningen med att nå dit är att arbetet känns lätt och att kvaliteten på verksamheten blir högre (Vahlberg 2023, s. 33).

Alla kapitel är väl valda och Vahlberg skriver och väver samman delarna för att visa på den helhet vi arbetar för. Alla delar är, precis som vi individer i arbetslagen, viktiga kugghjul i arbetet för att uppnå god kvalitet, samspel, arbetsglädje och inre hälsa.

/Emelia Jellgren, Mejeriets förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: