Bokblogg: Den anpassade grundskolan – när elevsynen lyfter lärandet, av Denice Sverla

Den här boken vänder sig till pedagoger och andra som arbetar inom den anpassade grundskolan, den kan även läsas av pedagoger inom grundskolan som möter elevgruppen och som möter elever som har behov av anpassningar och stöd. Denice Sverta har arbetat som speciallärare inom den anpassade grundskolan och är nu rektor för en anpassad grundskola.

Boken är lätt att ta till sig utifrån innehåll, språk och layout. Efter varje kapitel finns reflektionsfrågor som kan användas för att fördjupa samtalet i arbetslaget. Några av de ämnen hon lyfter till reflektion är: Vilka krav ställer vi på eleverna, har vi underkrav, överkrav eller rimliga krav? Har eleverna behov av ”skolbänkskompetens”? Värdeskapande innehåll och vikten av att arbeta ämnesövergripande för att nämna några.

Vår elevsyn påverkar

Genom hela boken utmanas läsaren att fundera över sig själv och sin elevsyn. Denice problematiserar hur vår syn på eleven får konsekvenser för hur det blir för eleven i undervisningen. Ett exempel hon ger är när vi säger ”vi utmanar eleverna utifrån deras förutsättningar”. ”Förutsättningarna” sätter då en gräns för vilken utveckling som kan komma i fråga menar Denice.

Att bygga på elevernas styrkor

Hon lyfter också vikten av att bygga på elevernas styrkor och att tro på att eleverna kan och på vårt ansvar att skapa de förutsättningar som behövs för att eleverna ska kunna och därmed nå sin fulla potential i lärandet. Problem som uppkommer ska inte tillskrivas eleven utan på den som har ansvar för eleven utbildning slår Denice fast.

Ger flera konkreta exempel

Egentligen lyfter hon inte något nytt i boken men det hon lyfter är väl värt att ha en pågående diskussion och reflektion kring. Behållningen utöver elevsynen, som genomsyrar boken, är de konkreta exempel hon ger på hur eleverna i den anpassade grundskolan har arbetat med, till exempel: att starta ett eget företag, hur de kom på att de kunde skriva en egen bok som sedan blev utgiven på ett förlag och att de har fått möjlighet att föreläsa på konferenser utifrån arbetet med boken och sitt företag. Företaget som eleverna statade heter UNIQ och de tillverkar armband. Elevernas egna ord om vad UNICQ står för var följande:

Vi har alla en intellektuell funktionsnedsättning. Ibland vet inte folk vad det är för något. Det är okej att ha det. Alla är unika. IQ är bara siffra, alla är lika mycket värda oavsett IQ.

Så klokt och så sant.

/Marie Triumf, specialpedagog Lotsen

Senast uppdaterad:

Publicerad: