Gå till innehåll

Bokblogg: Bokstavstema i förskoleklass

Om du letar efter en bok som ger dig många konkreta tips och idéer och där du direkt kan sätta igång att arbeta med bokstäver som projekt eller tema då är Bokstavstema i förskoleklass av Jessica Ekberg och Monika Lång, rätt bok för dig.

Letar du istället efter en bok som ger dig en inblick i aktuell forskning och i förlängningen tankar om hur barn tar till sig kunskap och lär sig läsa och skriva då är inte den här boken för dig men med det sagt så känns det alltid roligt och spännande att inspireras av några som har en klar vision av vad de tänker.

Jag har läst boken Bokstavstema i förskoleklass av Jessica Ekberg och Monika Lång. Författarna arbetar som förskoleklasslärare i Karlstad kommun. Deras bok beskriver bakgrunden och deras tankar runt hur de arbetat fram sitt arbetssätt i förskoleklass. Deras arbetssätt känns inte banbrytande men följer en klar och tydlig röd tråd, där de genom att arbeta tematiskt och strukturerat med bokstäver kan väva in alla läroplanens mål, barnens egna önskemål och få till flera praktiska moment eller övningar där barnen får möjlighet att lära sig läsa och skriva.

Lustfyllt och delaktighet

Deras önskan är skolan ska vara lustfylld och att eleverna ska bli nyfikna och delaktiga, tycka att det är roligt att gå till skolan och lära sig läsa och skriva. En del av bakgrunden till deras arbetssätt är att förbereda barnen inför skolan och det innebär att samla ihop barnens kunskaper, fylla på där det behövs och fördjupa där det behövs, att möta alla elever på sin nivå och ge dem något att ta med sig.

Det är många ämnen som ska få plats under året i förskoleklass och vi har ett stort ansvar för att eleverna får med sig allt de behöver inför årskurs 1. (s.19)

Boken är mycket lättläst, där största delen av boken erbjuder läsaren praktiska exempel på hur författarna arbetat med de olika bokstäverna. Boken börjar med ett kortare avsnitt där författarna presenterar bakgrunden och också går igenom strukturen de använt sig av i varje bokstavstema. I den andra delen av boken ges det en detaljerad finplanering hur de använt varje bokstav i olika exempel på tema samt förslag på andra teman som skulle kunna användas. Boken avslutas med ett bibliotek över de lekar som nämns i boken.

Ämnesövergripande aktiviteter ingår

I början av varje läsår görs det en grovplanering utifrån läroplanen och vilka ämnesövergripande aktiviteter som ska ingå i temat. Olika fokus läggs på olika bitar under läsåret men återkommande och den röda tråden i arbetet är språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen, matematik, skapande ämnen som bild, musik och drama, naturvetenskap och teknik samt fysikska övningar inne och ute. När barnen börjar sitt förskoleår får också de berätta om sina förväntningar, vad de är nyfikna på och vad de vill lära sig och detta blir också en viktig del som pedagogerna använder sig av när de finplanerar innehållet i varje bokstavstema.

Det är viktigt att vi tar elevernas åsikter och förslag på allvar. Ju mer eleverna är med och påverkar, desto mer intresserade blir de av ämnet och arbetet. (s. 12)

I varje bokstavstema ingår övningar, moment och olika återkommande aktiviteter. Varje bokstavstema presenteras av olika roliga karaktärer för att starta upp veckan. Karaktären kan sedan lämna uppgifter, uppdrag, ge barnen utmaningar och inspiration till veckans arbete, veckans lek, veckans sång etc. Under läsåret hinner eleverna gå igenom alla bokstäver, pedagogerna hinner med att repetera vissa moment och barnen är delaktiga och kan se sin progression tydligt då olika saker återkommer och får också vara med att utvärdera de olika projekten med hjälp av frågor.

Jag känner att boken är inspirerande och att pedagoger i förskola och förskoleklass direkt kan använda sig av författarnas idé som presenterar bokstavsarbete på ett roligt sätt. Jag tror att många barn skulle uppskatta övergången från förskola till skola utifrån detta arbetssätt då det på många sätt liknar förskolans arbete med teman eller projekt. Det jag saknar i boken är mer hänvisningar till forskning och också en större presentation av Bornholmsmodellen som författarna nämner väldigt kort men i referens till sitt eget arbete. Sammanfattningsvis tycker jag att det var en rolig och inspirerande bok och jag känner att de barn som har arbetat med dessa pedagoger har fått ett roligt och delaktigt förskoleklassår.

/Åsa Stensrud, Norrgårdens förskola, Vintrosa

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se