Bokblogg: Barnskötare – Att främja utveckling och lärande av Maria Nygren och Ramona Krantz

Med tanke på att det i vårt avlånga land under många år pågått en diskussion om barnskötarnas vara eller icke vara, så känns det befriande att läsa Maria Nygren och Ramona Krantzs bok Barnskötare – Att främja utveckling och lärande. En bok som tydligt visar vilken viktig pusselbit vi barnskötare är för barns utveckling och lärande, vilket också stärker vår yrkesroll.

Författarna Maria Nygren och Ramona Krantz är båda utbildade barnskötare och har arbetat i förskolans värld i ungefär 20 år. Det är alltså två erfarna barnskötare som utifrån sina egna erfarenheter beskriver det uppdrag som vi barnskötare har utifrån förskolans läroplan.

De båda författarna menar att när det kommer till det dagliga arbetet i förskolan så förväntas förskollärare och barnskötare göra liknande saker. De menar nämligen att det inte finns någon text i läroplanen som säger att det är vissa uppgifter som en förskollärare ska göra som inte en barnskötare kan eller ska göra.

Det finns mycket i läroplanen som tydligt beskriver vad vi barnskötare faktiskt har i uppdrag att göra i vårt arbete. Överallt där det står förskolan ska eller arbetslaget ska inkluderar det oss… Läroplanens sammanlagda text består majoriteten av vad förskolan och arbetslaget ska arbeta med.

Även om det är förskolläraren som har ansvaret för den pedagogiska verksamheten menar författarna att vi barnskötare behöver vara en tydlig del i barns lärprocesser och i den undervisning som bedrivs på förskolan och för att det ska kunna ske behöver vi vara väl insatta i vårt uppdrag utifrån läroplanen och delaktiga i såväl planering som utvärdering av utbildningen.

Boken är lättläst och innehåller korta men tänkvärda kapitel om till exempel den viktiga leken, uppdraget, undervisningen, kommunikation och skapande, barnskötaren och omsorgen och personlig utveckling.

Jag tänker att den här boken kan läsas med behållning såväl av erfarna barnskötare som nyutbildade och den skulle verkligen kunna användas i undervisningen på Barn- och fritidsprogrammet för att förklara barnskötarens roll på ett konkret sätt. Men den kan också läsas av förskollärare, rektorer och politiker för att förstå hur viktiga vi barnskötare är för att förskolan ska kunna främja barns utveckling och lärande. Eller för att använda författarnas egna ord: "Vi behöver känna att vi tillsammans skapar den bästa förskolan för barnen. Det gör vi genom god kommunikation, förståelse och respekt för varandra och vad våra yrkesroller innebär."

/Urban Arvidsson, barnskötare på Änglagårds förskola i Lundby

Senast uppdaterad:

Publicerad: