Bokblogg: Barnets rättigheter – Barnkonventionen i förskolan, av Åsa Ekman 

Boken Barnets rättigheter – Barnkonventionen i förskolan är skriven av Åsa Ekman som är barnrättskonsult med 30 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barns rättigheter. Hon har arbetat på Rädda barnens riksförbund och sitter idag i styrelsen för Bris. Hon driver också en podd som heter Barnrättssnack. Åsa har, som hon själv nämner i boken, inte mycket erfarenhet av pedagogiskt arbete, men har jobbat i många år med Barnkonventionen. Hon har även tagit med barns egna tankar i denna bok, vilket gör att den blir ett levande dokument och inte bara fakta.

Barnets-rättigheter barnkonventionen-i-förskolan Åsa-Ekman bokblogg recension

Hon skriver i inledningen att ”Barnkonventionen finns till för barnet, men det är genom oss vuxna det blir möjligt”. Denna bok är en hjälp för oss vuxna att få syn på och förbättra villkoren för barnen vi möter i förskolan.

Jag ska erkänna att det tog några sidor in i boken innan mitt intresse väcktes, men när Åsa började berätta om människor som varit med och lagt grunden till Barnkonventionen så vaknade jag till ordentligt.

Det var speciellt berättelsen om pedagogen, läkaren, radioprataren, barntidningsgrundaren, författaren och barnhemsföreståndaren Janusz Korczak som fångade mig.

Hans engagemang i barnen och deras rätt att ha inflytande på sina egna liv attraherade mig. I ett manifest som han skrev var en av de tre punkterna att ”Barnet har rätt till sin egen död”. Det kan låta brutalt, men han menade med det att vi vuxna överbeskyddar och hindrar barnet från att utforska sin omvärld och utmana sig själva och att vi i rädslan för att barnen ska dö hindrar dem från att leva.

Fick mig att börja fundera

Det var ord som fick mig att börja fundera på hur vårt samhälle ser ut i dag, alla säkra lekplatser och tillhörande regler som finns. Vad gör vi med våra barn i vår iver att skydda dem från allt farligt?

Sen är berättelsen om hur han följde barnen från barnhemmet i ghettot till döden i gaskammaren otroligt stark. Han vägrade lämna dem, även om han själv hade chansen att fly och hade kunnat rädda sitt eget liv.

Åsa Ekman sätter i boken fingret på saker som egentligen är ganska självklara, men som vi ändå lätt kan missa. Ett exempel är att alla barn har rätt till sitt eget namn. De flesta vuxna håller troligtvis med om detta. Ändå förekommer det att vi vuxna gör om barnens namn på förskolan. Vi ger dem smeknamn, förenklar ett för oss krångligt namn till något enklare eller kallar barnen för "hjärtat" eller "vännen". Detta är något som vi behöver tänka till omkring.

Boken vänder sig till både verksamma pedagoger i förskolan och de som styr över förskolans resurser.

I kapitlet som handlar om rektorns uppdrag skriver Åsa följande:

”FN:s kommitté för barnets rättigheter beskriver att staten måste se till att alla aktörer som riktar sig till små barn följer olika kvalitetsstandarder, särskilt kring barnet hälsa och säkerhet. De ska också se till att personalen har tillräckliga kunskaper, är lämpliga, välutbildade och tillräckligt många.

Jag kommer på mig själv att vid ett flertal tillfällen i boken fundera över hur förutsättningarna i förskolan idag stämmer överens med barnkonventionen. Kan vi verkligen leva upp till den med dagens resurser?

Ger förslag på övningar

I slutet på varje kapitel finns förslag på övningar att göra i barngruppen. Övningar tror jag kan fungera bra och förbättra barns kunskap om sina egena och andra barns rättigheter. Det finns också bra övningar som man kan göra i personalgruppen.

Detta är en bok som är viktig och som jag kan rekommendera fler att läsa. Den är en bra grund att använda i diskussioner om hur vi arbetar med barnkonventionen på förskolan och hur vi kan stärka varje enskilt barn.

Jag avslutar med ett citat ur bokens sista kapitel som handlar om inflytande:

Om barn vet att deras tankar tas på allvar, att deras idéer och förslag respekteras och kan prövas, ökar också deras vilja att uttrycka åsikter och idéer.

/Maria Högberg förskollärare på Äventyrets förskola i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: